Jumătate dintre șomerii brașoveni sunt cu învățământ primar și fără studii

La sfârșitul lunii ianuarie 2019 în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov erau înregistrați 5.948 șomeri (din care 2.712 femei), rata șomajului fiind de 2,27%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,19% în această lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,08 pp.

Din totalul de 5.948 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brașov, 1.016 persoane erau beneficiare de indemnizaţie de şomaj, iar 4.932 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.279 șomeri provin din mediul rural și 1.669  sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 5948
< 25 ani 716 (12%)
între 25-29 433 (7%)
între 30-39 1350 (23%)
între 40-49 1470 (25%)
între 50-55 956 (16%)
peste 55 ani 1023 (17%)

Șomerii cu invatamant primar si fara studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brasov (46,48%), urmat de cei cu studii gimnaziale (26,46%), iar 11,21% au absolvit invatamantul liceal. Șomerii cu nivel de invatamant profesional/arte si meserii reprezintă 10,23% din totalul șomerilor înregistrați, urmat de cei cu studii superioare sunt 4,69%, iar cei cu invatamant postliceal reprezinta 0,93%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2931 persoane foarte greu ocupabile, 2707 greu ocupabile, 157 mediu ocupabile, iar 153 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Brasov sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Brasov la adresa www.ajofm-bv.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brasov

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: