Județul Brașov are 178.156 salariați. În industrie și construcții se câștigă cel mai bine. Vezi câștigul salarial!

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii februarie 2017 a fost în judeţul Braşov de 178.156 persoane, mai mare cu 653 persoane sau cu 0,37% decât cel înregistrat la sfârşitul lunii precedente şi, respectiv, mai mare cu 3,43% faţă de efectivul salariaţilor de la sfârşitul lunii februarie 2016, respectiv, mai mare cu 5.901 persoane.

Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2016 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2015.

În luna februarie 2017 judeţul Braşov se menţine pe locul al cincilea din ţară, dacă luăm în considerare numărul total al salariaţilor, după judeţele Timiş, Cluj, Constanţa şi Prahova.

Castigul salarial brut

Câştigul salarial mediu nominal brut a fost în luna februarie 2017 la nivelul judeţului Braşov de 3.056 lei, cu 1,67% mai mic decât în luna precedentă şi cu 21,17% mai mare decât în luna februarie 2016.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivel naţional  în luna februarie 2017 a fost cu 1,89% mai mic decât în luna precedentă şi cu 15,41% mai mare decât în luna februarie 2016.

Municipiul Bucureşti nu a fost inclus în comparaţie.Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2016, eşantionul cuprinde, pe total ţară, 21.000 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând                 unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 90,39% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Castigul salarial net

Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna februarie 2017 la nivelul judeţului Braşov de 2.205 lei, cu 1,61% mai mic decât în luna precedentă, şi, respectiv, cu 20,43% mai mare decât în luna februarie 2016.

Câştigul salarial mediu nominal net la nivel naţional  în luna februarie 2017 a fost de 2.236 lei mai mic cu 2,78% decât în luna precedentă, şi, respectiv, cu 14,67% mai mare decât în luna februarie 2016.

Datele lunare privind câştigul salarial mediu net sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2015, eşantionul cuprinde, pe total ţară, 21.000 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 90,39% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în industrie şi construcţii (2.263 lei). Câştiguri salariale sub media judeţului s-au înregistrat în ramurile servicii şi comerţ (2.149 lei) şi, respectiv, agricultură, silvicultură şi piscicultură (1.918 lei). Faţă de luna februarie 2016, cele mai mari creşteri s-au înregistrat pe diviziunile „Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc” cu 44,37%, şi, respectiv, „Activităţi juridice şi de contabilitate” cu 44,33%. Cele mai mari scăderi aparţin diviziunii „Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice” cu 47,10%, şi, respectiv, „Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management” cu 30,23%.

Faţă de luna februarie 2016 câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 20,43%, iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 0,20%, deci indicele câştigului salarial real a crescut cu 20,19%.

Faţă de luna decembrie 2016, câştigul salarial mediu nominal net lunar a scăzut cu 1,61%, iar preţurile de consum au scăzut în aceeaşi perioadă cu 0,09%, rezultând o scădere a indicelui câştigului salarial real cu 1,52%.

             Faţă de luna octombrie 1990, câştigul salarial mediu net lunar a crescut de 6.314,43 ori, dar luând în considerare faptul că, în aceeaşi perioadă preţurile de consum ale populaţiei au crescut de 3.995,23 ori, rezultă că, de fapt, indicele câştigului salarial real a crescut cu 58,05%.

 

Într-un clasament naţional al judeţelor României, judeţul Braşov ocupă:

– locul al 6 -lea după câştigul salarial mediu net pe total economie;

– locul al 9 -lea după câştigul salarial mediu net în agricultură, silvicultură şi pescuit;

– locul al 4 -lea după câştigul salarial mediu net în industrie şi construcţii;

– locul al 5 -lea după câştigul salarial mediu net în servicii şi comerţ.

sursa: Directia Judeteana de Statistica Brasov

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: