Județul Brașov are 159.694,76 hectare de pășuni și fânețe

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a transmis tuturor consiliilor locale și primăriilor din județ o adresă prin care atrage atenția asupra faptului că, potrivit prevederilor art. 6 din OUG nr. 34/23 aprilie 2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, „modul de gestionare a pajiștilor se stabilește prin amenajamente pastorale”, iar consiliile locale „au obligația să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiștile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență”.
De asemenea, art. 10(1) din același act normativ prevede că „începând cu anul 2021 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral”.
Termenul prevăzut de OUG nr. 34/2013 a fost prorogat de OUG nr. 225/30.12.2020 până la data de 1 ianuarie 2022.
„După această dată, UAT-urile fără amenajamente pastorale aprobate în întregime prin hotărâri de consiliu local, respectiv care să includă toate terenurile indiferent de forma de proprietate (deţinute de persoane juridice, alte UAT-uri, persoane fizice cu fâneţe), nu vor mai beneficia de subvenţiile europene acordate prin intermediul A.P.I.A. În acest sens, vă adresăm rugămintea de a trata cu maximă responsabilitate și celeritate problema elaborării amenajamentelor pastorale, astfel încât să nu existe riscul de a nu beneficia de subvențiile europene aferente”, se precizează în adresa transmisă consiliilor locale și primăriilor din județ.
Conform datelor Direcției pentru Agricultură a Județului Brașov, suprafața totală a pajiștilor permanente (pășuni și fânețe) din județ este de 159.694,76 hectare. Dintre acestea, pe 65.549,32 hectare sunt aprobate amenajamente pastorale, iar pe 10.641,57 hectare amenajamentele pastorale sunt în curs de elaborare.
Problema amenajamentelor pastorale a mai fost abordată și anul trecut, în cadrul întâlnirii pe care prefectul Mihai Cătălin Văsii a avut-o în data de 12.02.2020 cu primarii și secretarii unităților administrativ-teritoriale din județ, întâlnire la care a fost invitat și reprezentantul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Brașov. Cu acea ocazie, primarilor și secretarilor UAT-urilor din județ le-au fost prezentate obligațiile ce revin autorităților administrației publice locale în privința elaborării amenajamentelor pastorale, precum și contravențiile prevăzute de OUG nr. 34/2013, cu modificările și completările ulterioare.

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: