Joi, 29 iulie, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Râșnov

Joi, 29.07.2021, de la ora 16.00, la sediul primăriei Râșnov va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local.

Potrivit Primăriei Râșnov, ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea completării AGENDEI CULTURAL – EDUCATIVE ȘI SPORTIVE a orașului Râșnov pe anul 2021, aprobată prin H.C.L. 30/28.01.2021
2. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind modificarea H.C.L. Râșnov nr.80/29.03.2018
3. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea înființării unui post de auditor cl.I, grad professional superior, în cadrul compartimentului audit intern
4. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Râșnov nr. 64/15.04.2021
5. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind: ” Constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al comisiei tehnice”
6. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire ansamblu de locuințe și spații comerciale”, din orașul Râșnov, zona COLȚII CHEII, F.N, jud. Brașov
7. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea P.U.Z – ului referitor la: : ”Construire ansamblu de locuințe și spații comerciale”, din orașul Râșnov, zona DN 73, F.N, jud. Brașov (beneficiari: S.C. CO MSN Construct S.R.L. și Comir Residence S.R.L.)
8. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire locuințe izolate și cuplate”, din orașul Râșnov, zona câmpul Vulcanului, F.N, jud. Brașov
9. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ” Construire case de vacanță”, din orașul Râșnov, zona Glăjerie, F.N, jud. Brașov
10. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire casă de vacanță, pensiune”, din orașul Râșnov, strada Cheișoara, zona Valea Neagră, F.N, jud. Brașov
11. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire casă de vacanță”, din orașul Râșnov, zona Glăjerie, F.N, jud. Brașov
12. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire locuințe”, din orașul Râșnov, zona Câmpul Vulcanului, F.N, jud. Brașov
13. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire case de vacanță”, din orașul Râșnov, zona Glăjărie, F.N, jud. Brașov
14. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire complex turistic”, din orașul Râșnov, zona Glăjărie, F.N, jud. Brașov
15. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire Case de vacanță”, din orașul Râșnov, zona DN 73A – Cheia, F.N, jud. Brașov
16. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construire Pensiune și Case de vacanță”, din orașul Râșnov, str. Glăjerie, F.N, jud. Brașov
17. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind avizarea P.U.Z – ului referitor la: ”Construirea unui imobil cu regim de înălțime parter cu funcționalitatea magazin retail, realizare de parcaje la sol, amenajarea incintei cu spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, amplasare semnale publicitare, imprejmuire teren, branșare la utilități, deviere rețele utilități, amplasare post trafo, organizare de șantier, amenajare accese auto și pietonale. Operațiuni notariale ( dezmembrări, alipiri ) și construire locuințe colective”, din orașul Râșnov, str. Brașovului, F.N, jud. Brașov (beneficiari: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S, S.C. Carolina Construct S.R.L………….).
18. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018
19. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unitatea administrativ teritorială Predeal membră a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov și a proiectului Actului Adițional nr. 3 la contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018
20. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea repartizării unor spații locative disponibile aflate în proprietatea orașului Râșnov
21. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului ……..
22. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 20 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului ………..
23. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului ………….
24. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei ……….
25. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 40 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului ………..
26. Proiect de Hotărâre, inițiat de către Primarul orașului Râșnov, privind aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 31 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului …………
27. Proiect de Hotărâre, inițiat de către primarul orașului Râșnov, privind aprobarea propunerii de atribuire de denumiri pentru străzile nou înființate
28. Proiect de Hotărâre, inițiat de către primarul orașului Râșnov – Liviu Călin Butnariu, privind aprobarea aprobarea înscrierii dreptului de proprietate, în favoarea orașului Râșnov, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 113708, a localității Râșnov, cu nr. cad 113708 – strada Crinului, în suprafață de 3.526 mp. ca urmare a renunțării la acest drept de către proprietari, prin declarație notarială autentificată de către Notarul Public – Crăciun Nicușor sub nr. 3996/25.09.2019, 3057/31.07.2019, 1081/30.03.2021, 2022/07.07.2020 și 48/22.06.2021, precum și stabilirea apartenenței acestui imobil la domeniul public al localității Râșnov
29. Proiect de Hotărâre, inițiat de către grupul de consilieri locali USR-PLUS din consiliul local al orașului Râșnov, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Râșnov, Direcția de Asistență Socială, conform legii 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în Romania
30. Diverse – informare cu privire la activitatea desfășurată de asistenții personali pe semestrul I anul 2021

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: