Intră şi tu în echipa salvatorilor ISU !!!

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

PENTRU PROFESII DIN  DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “ Ţara Bârsei” al judeţului Braşov recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere organizate de instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Afacerilor Interne şi a Ministerului Apărării Naționale.

 

Pentru sesiunile din acest an, locurile scoase la concurs sunt:

 
 • Şcoala de subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti, jud. Prahova:
 • 198 locuri (din care 2 pentru romi) subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă şi 19 locuri de maistru militar auto– bărbaţi;

 

 • Şcoala Militară de Maiştri militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti;
  • Tehnică de comunicaţii = 5 I.G.S.U. – bărbaţi;
  • Construcţii = 3 I.G.S.U. – bărbaţi;
  • Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii = 3 I.G.S.U. – bărbaţi;

 

 • Academia Tehnică Militară:
  • Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului = 1 I.G.S.U. – bărbaţi şi femei
 • Materiale energetice şi apărare CBRN = 5 I.G.S.U.- bărbaţi şi femei
 • Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare = 7 I.G.S.U. – bărbaţi şi femei
 • Blindate, automobile şi tractoare = 4 I.G.S.U. – bărbaţi şi femei
 • Construcţii şi fortificaţii = 4 I.G.S.U. – bărbaţi şi femei
 • Comunicaţii pentru apărare şi securitate = 1 I.G.S.U. – bărbaţi şi femei
 • Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională = 4 I.G.S.U. – bărbaţi şi femei
  • Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti = 33 (1 loc pentru romi) I.G.S.U. – bărbaţi
  • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu:
 • Finanţe – Contabilitate = 1 I.G.S.U. – bărbaţi şi femei
 • Intendenţă = 5 I.G.S.U. – bărbaţi şi femei

 

 • Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa:
 • Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale = 1 I.G.S.U. – bărbaţi şi femei

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii recrutaţi trebuie să aibă vârsta de până la 27 ani, împliniţi în anul participării la concurs.

    

 Durata studiilor:

– Şcoala de subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti este de 2 ani.

– Facultatea de Pompieri, Facultatea de Poliţie – Drept, Academia Tehnică Militară si Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – 4 ani; Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – 3 ani

 

      Activitatea de recrutare a candidaţilor se va realiza la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov str. Mihai Viteazu, nr. 11 – Serviciul resurse umane. Telefon: 0268/428888. Interior 27130.

     Informaţii suplimentare privind condiţiile şi data limită de înscriere, precum şi înscrierea candidaţilor pentru concursurile de admitere se vor obţine la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov str. Mihai Viteazu, nr. 11 – Serviciul resurse umane. Telefon: 0268/428888. Interior 27129. sau pe www.isujbv.ro. iar privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia pe site-urile:www.mai.gov.ro, www.igsu.ro, www.academiadepolitie.ro, www.mta.ro, www.anmb.ro, www.armyacademy.ro, www.scoaladepompieri.ro, www.ncoacademy.ro.

 

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi 23 de ani împliniţi în cursul anului 2017 pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”;
 • să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minim 1,60 m;
 • să nu aibă semen particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă / punctaj / calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

 

Cererile de participare / înscriere la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ superior MAI până la data de 26 mai 2017, iar pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti până la data de 21 iulie 2017.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele / calendarele concursurilor de admitere permit participarea  la probele de concurs.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: