Indicele producției industriale a crescut la Brașov

În luna iunie 2021, indicele producției industriale ( calculat ca serie brută) a crescut în județul Brașov, cu 8,2% comparativ cu luna anterioară și cu 30,2% comparativ cu luna iunie a anului 2020.

În perioada ianuarie – iunie 2021, indicele producției industriale ( calculat ca serie brută) a crescut în județul Brașov cu 33,1% comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.

Creşteri ale productiei industriale în perioada ianuarie – iunie 2021, comparativ cu perioada ianuarie – iunie 2020, s-au înregistrat la:

-Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente neclasificate în altă parte  (+76,5)
-Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor    (+70,7)
-Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (+49,5)
-Industria metalurgică  (+48,9)
-Alte activități industriale neclasificate în altă parte  (+47,3)
-Fabricarea altor mijloace de transport  ( +34,7)
-Fabricarea de mobilă   ( +30,4)
-Fabricarea altor produse din minerale nemetalice  (+23,1)
-Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații   (+20,6)
-Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (+19,6)
-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+14,8)
-Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor (+11,7)
-Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea
articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite (+10,9)
-Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (+10,5)
-Fabricarea substanțelor și a produselor chimice (+9,2)
-Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor (+3,5)
-Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (+1,9)
-Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (+1,7)

*Puncte procentuale – între paranteze

Scăderi ale producției industriale în perioada ianuarie – iunie 2021, comparativ cu perioada ianuarie – iunie 2020, s-au
înregistrat în următoarele domenii:

-Fabricarea produselor farmaceutice de baza și a preparatelor farmaceutice (-26,5)
-Fabricarea echipamentelor electrice (-24,6)
-Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului  (-16,1)
-Fabricarea produselor textile (-10,0)
-Alte activități extractive  (-7,1)
-Industria alimentară  (-5,2)
-Fabricarea băuturilor   (-0,3)

*Puncte procentuale – între paranteze

Pe secţiuni ale industriei creşterea de 30,2% faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, a fost ca efect al creşterii înregistrate în industria prelucrătoare (+30,4%). A fost înregistrată creștere și în energie (+27,4%), dar sub media ramurii industrie. Industria extractivă a scăzut cu 14,7% față de luna iunie 2020.

 

De asemenea, indicele productivităţii muncii în industrie în perioada ianuarie – iunie 2021, comparativ cu aceeași perioada 2020 a crescut cu 37,4%.

 

 

 

 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Brașov

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: