Încep lucrările de modernizare la ”Drumul de sub munte”

Astăzi, la Sâmbăta de Sus, reprezentanții Consiliului Județean Brașov au transmis firmei constructoare – reprezentată prin managerul de proiect Emil Radu, ordinul de începere a lucrărilor de modernizare a drumului interjudețean DJ 104A, DJ 105C, DJ 105P din zona Ţara Făgăraşului – cunoscut sub denumirea „Drumul de sub munte”.

Această etapă survine la trei săptămâni după ce amplasamentul a fost predat către antreprenorul SC Diferit SRL din Cluj, firma care a câștigat licitația pentru execuția lucrărilor.

În schimbul sumei de 141.594.653,28 lei (inclusiv TVA), aceasta are la dispoziție 33 de luni pentru a implementa proiectul „Modernizare drum interjudeţean DJ 104A, DJ 105C, DJ 105P – format din DJ 104 A, km 0+000-45+000, DJ 105 C, km 6+300-3+800, DJ 105P, km 0+000-3+800”, a cărui finanțare este asigurată prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Amintim faptul că predarea amplasamentului s-a realizat în prezența tuturor factorilor implicați: conducerea executivă a CJ Brașov, membrii echipei de implementare a proiectului, primarii localităților pe teritoriul cărora trece drumul interjudețean, reprezentații firmei constructoare, ai proiectantului și ai firmei care asigură dirigenția de șantier, precum și reprezentanții societăților de utilități publice aflate în arealul drumului.

Între momentul predării amplasamentului și cel al transmiterii ordinului de începere a lucrărilor, constructorul s-a familiarizat cu situația din teren și s-a informat cu privire la traseele rețelelor de utilități și la restricțiile din teren generate de modul cum sunt amplasate acestea, în vederea evitării oricăror probleme de reţelistică. În acest interval a avut loc și organizarea de șantier.

În conformitate cu prevederile contractuale, în termen de 30 zile de la data de începere a lucrărilor antreprenorul va transmite Consiliului Județean Brașov, spre analiză și acceptare, un program de execuție detaliat al întregului contract. Acest document va conține inclusiv metodologia de lucru și resursele necesare (personalul alocat, numărul și tipurile de utilaje, fondurile necesare). Contractul prevede că antreprenorul va începe execuția lucrărilor cât mai curând posibil după data ordinului de începere și va continua execuția lucrărilor cu promtitudine și fără intârzieri. 

„Pe traseul acestui drum interjudețean sunt 15 poduri care vor fi ori reabilitate, ori reconstruite de la zero.  În primă fază vom începe cu două poduri care trebuie reabilitate și vom face organizări de șantier pentru stația de betoane și stația de asfalt, iar reabilitarea carosabilului va începe în forță anul viitor. Din primăvara anului 2020 vom repara partea carosabilă prin intermediul casetelor, vom face podețe, consolidări și vom rezolva canalizarea pluvială. La acest proiect vor fi implicați peste 150 de oameni din cadrul firmei, plus alte persoane din zonă pe care le vom angaja pentru a nu avea dificultăți în derularea lucrărilor”, a explicat managerul de proiect Emil Radu, director executiv al firmei Diferit SRL.

Amintim că obiectivul general al priorității de investiții la care răspunde proiectul de modernizare a Drumului „de sub munte” este creșterea siguranței circulației, a portanței rutiere și a vitezei de deplasare pe drumurile judeţene, în conformitate cu ghidul specific ale POR 2014/2020 axa prioritară 6: ,,Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională priorității de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.                                                                         

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: