Încasări de 255 de milioane de lei la bugetul local, cu 4 milioane mai mult decât se estimase

Brașovul a încasat din venituri proprii, în anul 2019, 255 milioane de lei, cu patru milioane mai mult decât se estimase la întocmirea bugetului local, arată cifrele Direcției Fiscale, după încheierea anului fiscal 2019.

Potrivit directorului Direcției Fiscale, Marian Voinescu, singura modificare în calculul impozitelor față de anul trecut este cea care vizează impozitul pentru clădiri care nu au destinația de locuință, plătit de persoanele fizice. Pentru 2020, acesta va fi de 0,5 % din valoarea evaluată a clădirii, față de 0,2%, cât a fost în 2019. Totodată, va fi aplicată supraimpozitarea cu până la 500% a clădirilor declarate neîngrijite, potrivit criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 462/31.07.2019. Fac excepţie de la majorarea impozitului pentru clădirile neîngrijite proprietarii care deţin autorizaţie de construire/desfiinţare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării şi care au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii și la autoritatea publică locală începerea acestor lucrări.

Astăzi a început și încasarea taxelor și impozitelor locale. Până la orele 13.00, Direcția Fiscală a înregistrat deja 619 plătitori, dintre care unii au format cozi încă de la ora 5 dimineață. „Le reamintim contribuabililor că pot plăti impozitele și taxele și on-line, astfel încât să nu fie nevoie să aștepte la ghișee, și că bonificația de 5% pentru plata integrală a impozitului anual este valabilă până în 31 martie inclusiv“, a mai precizat directorul direcției fiscale.

ÎNCASĂRI la 31 Decembrie 2019)

(comparativ cu aceeași perioadă 2018)

Impozit clădiri persoane fizice  – 2019                                             20.677.000

Impozit clădiri persoane fizice  – 2018                                              19.019.000

Impozit clădiri persoane juridice  – 2019                              96.977.000

Impozit clădiri persoanejuridice  – 2018                              88.059.000     

Impozit teren persoane fizice  – 2019                                                  5.512.000     

Impozit teren persoane fizice  – 2018                                       4.876.000

Impozit teren persoane juridice  – 2019                                              8.916.000     

Impozit teren persoane juridice  – 2018                                              7.756.000

Impozit auto persoane fizice  – 2019                                     15.412.000    

Impozit auto persoane fizice  – 2018                                     13.375.000    

Impozit auto persoane juridice  – 2019                                                11.466.000

Impozit auto persoane juridice  – 2018                                                  9.261.000   

Total  încasǎri           31.12.2019                                                      255.249.000

Total  încasǎri           31.12. 2018                                                     227.449.000

Pentru neplata impozitelor la termenul scadent se calculeză majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: