În plină epidemie de coronavirus, ședință la Consiliul Local unde vor participa cel puțin 27 de consilieri plus presă și alți doritori…

Inconștiență! Reprezentanții Primăriei Brașov i-au convocat într-o ședință ordinară pe aleșii locali, dar fără a fi luate măsuri de precauție. Astfel, cei 27 de aleși vor sta în aceeași încăpere alături de jurnaliști, dar și de alți cetățeni ai municipiului.

” Din zi în zi, asistăm cu stupefacție la ignoranța autorităților publice locale în fața pandemiei de Coronavirus.
Dacă Primăria Brașov refuză cu desăvârșire dezinfectarea străzilor și a spațiilor publice, preferând să se ocupe de marcajele rutiere, astăzi consilierii locali au primit convocatorul ședinței de Consiliu Local pentru data de 27 martie 2020.
Ce presupune asta? Mai exact, 27 de consilieri locali, plus primarul, plus presa și orice cetățean care dorește sa asiste la ședință, vor fi cu toții prezenți, în aceeași încăpere, interacționând la mai puțin de un metru și jumătate distanță.
Iată cum, Primăria Brașov nu înțelege nici măcar acum, când situația impune măsuri stricte, că viețile oamenilor trebuie protejate.
În actualul context, medicii recomandă cetățenilor să limiteze contactul și interacțiunea cu alți oameni, să stea în casă, pentru a evita transmiterea virusului“, susțin social-democrații intr-un comunicat de presa.

Alexandra Crivineanu, consilier local PSD, susține că Primăria Brașov nu este preocupată de măsurile de prevenție și că sunt măsuri urgente care se impun a fi luate.
” Poate ar fi mai bine ca Primăria să ia în considerare desfășurarea tuturor ședințelor de lucru prin intermediul mijloacelor online, așa cum s-a procedat ieri cu ședința de plen a Parlamentului. De asemenea, rog Executivul Primăriei să fie extrem de responsabil în aceasta perioadă și să protejeze cât mai mult populația prin măsurile pe care le vor lua. “, a transmis un comunicat de presa PSD Brașov.

Ce spune Dr. Florin Orțan, senator PSD

“ Brașovenii au nevoie de măsuri extinse pentru protecție! Măsurile anunțate de Primărie pentru limitarea efectelor Coronavirusului sunt necesare, dar nu suficiente.
Solidaritatea trebuie să caracterizeze acțiunile noastre în aceste zile dificile pentru brașoveni și pentru toți cetățenii români. Fac apel la conducerea Primăriei să extindă măsurile de prevenție în municipiul Brașov, cea mai mare aglomerare urbană din județul nostru. Primăria trebuie să ia măsuri de dezinfectare a străzilor, spațiilor publice, spațiilor de depozitare a gunoiului etc. De asemenea, rog să se ia în calcul eliminarea băncilor din parcuri și din locurile special amenajate, astfel ca pensionarii și copiii să respecte îndemnul autorităților de a rămâne în case.”

Convocator

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 196, alin. (1),   lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, sunteţi invitat la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov, care va avea loc în ziua de 27  martie  2020, orele 10,00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Brașov – martie 2020.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3, Comisia 4, Comisia 5,

Comisia 6, Comisia 7.

 • Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2020 – 2021 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 4, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 4, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: ”Modernizare Complex Sportiv Stadionul Carpați”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: ”Construire Minicomplex Sportiv Brașov” Parcul Tractorul (construcții noi și extinderi).

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 4, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. RATBV S.A., societate cu capital integral de stat, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport” în Municipiul Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 4, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de soluție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 927/2006 republicată, prin care s-a aprobat regulamentul de atribuire și folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 200/2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți reabilitării fațadelor imobilelor din Municipiul Brașov, locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1/2756/14.01.2019 a unui număr de 6 locuri de parcare aferente imobilului situat la adresa Şos. Naţională nr. 5, Timişul de Sus – Gaiser, loc. Predeal, jud. Braşov, către UPRUC POL S.A., pentru HOTELUL HART.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire locuinţă colectivă, parter comercial şi împrejmuire teren, str. Plevnei nr. 12 Braşov”, beneficiar S.C. SPD Development S.RL.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 2, Comisia 5.

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire structură de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică şi agrement, str. Merilor f.n. Braşov”, beneficiar S.C. Har &H S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 2, Comisia 5.

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire casă, str. Fânului      nr. 48 G Braşov”, beneficiari Mirea Ionuţ Valentin şi Mirea Adriana.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 2, Comisia 5.

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.Z. – Zona, str. Carierei, Braşov”, beneficiar S.C. Bogdan Invest S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 2, Comisia 5.

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.Z. – Zonă mixtă, str. Ionescu Crum, Braşov”, beneficiar S.C. Tecton Trust S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 2, Comisia 5.

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.Z. Zona Gării – Restructurare nod urban, cu integrarea pasajului rutier B-dul Gării – str. C. Petrescu”, beneficiar Primăria Municipiului Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 2, Comisia 5.

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.D. – Construire imobile locuinţe colective şi creare drum de acces”, în Brașov, str. Horia nr. 53, beneficiari Hârceagă Traian, Hârceagă Georgeta, Pop Septimiu, Pop Lucreţia, Pop Diana – Elena, Pop Mircea-Virgil.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 2, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii perechii de staţii publice ale mijloacelor de transport în comun amenajate pe str. 13 Decembrie din “Liceul Tractorul“ în “Colegiul Nicolae Titulescu“.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 2, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. – Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, apartamente”, str. Traian Grozăvescu nr. 9 Braşov, iniţiat de S.C. COSMOPOLIT CANTACUZINO S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 2, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru stabilirea unui sediu secundar şi punct de lucru birou fără trafic (dezvoltare softwarare) al firmei S.C. EXTENDET STUDIO S.R.L. în imobilul situat, în Braşov, str. Oltului, nr. 8, sc. A, ap. 22.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 2, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1941/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Spătar Ana.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 3, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 358/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Rățulea Cornelia.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 3, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 353/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de MAURER IMOBILIARE S.A.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 3, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 139662 Brașov, nr. cad. 139662.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 28/175 din terenul înscris în C.F. nr. 109563 Brașov, nr. cad. 109563, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/10, de la Hulea Marin și Hulea Maria.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161918 Brașov, nr. cad. 161918.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161671 Brașov, nr. cad. 161671.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163036 Brașov, nr. cad. 163036.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 7, deţinut de Chiriac Elena-Rodica-Sabina şi Chiriac Nicolae-Vladimir.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 15, deţinut de Trevor King.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 29, ap. 1, deţinut de S.C. MERVEILLE BUILDING SERVICES LIMITED.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 69, ap. 2, deţinut de Vulpe Florian.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 16, ap. 1, deţinut de Netzer Zvi-Haiim şi Netzer Anat.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 15.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, republicat, cap. D, conform Anexei.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei din locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, B-dul Gării, nr. 20, ap. 76, str. Ion Barac nr. 3 (actualmente Pietrosu nr. 2), str. Lânii, nr. 54, bl. I 29, ap. 5.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor proprietatea Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere ale terenurilor situate în Braşov, în Centrul Istoric, identificate în planul de situație anexa 1 la H.C.L. nr. 732/2015.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5, Comisia 6.

 • Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Braşov,       str. Matei Basarab nr. 39.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Braşov,       str. Alexandru Vlahuţă nr. 59.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Braşov,       str. Cocorului.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5.

 • Proiect de hotărâre privind darea în administrare către RAT Braşov a unui teren situat în Braşov, str. Independenţei f.n.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Transmis spre avizare la Comisia 1, Comisia 5.

 • Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Brașov pe anul 2019.

Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, vă sunt puse la dispoziție la adresa https://extranet.brasovcity.ro. Utilizatorul se autentifică în portal folosind contul de acces (utilizator și parolă) primit de la Primăria Municipiului Brașov.

Conform prevederilor art. 134, alin. (5), lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, aveți posibilitatea de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

P R I M A R,

George  Scripcaru

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: