În atenția absolvenților promoției 2018

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brasov reamintește absolvenților că, pentru a beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă din raza domiciliului sau reședinței.

Absolvenții pot solicita acordarea indemnizației de șomaj, dacă într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire,nu au reușit să se încadreze în muncă și:

  • nu au fost admiși sau nu urmează cursurile unei forme de învățământ, organizate și/sau acreditate, după caz, în condițiile legii;
  • nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, respective 500 lei.

Nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul national de rezidențiat pe locuri sau posturi, în condițiile legii.

Se consideră că nu au reușit sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că, în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au înregistrat la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene ori la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditați în condițiile legii sau care nu se supun potrivit legii condiției de acreditare, în vederea medierii pentru încadrarea în muncă.

Depăşirea acestui termen de 60 de zile atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj. Pentru absolventii de liceu, termenul de 60 de zile se calculează de la data absolvirii liceului şi nu de la data susţinerii examenului de bacalaureat.

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diploma sau un certificate de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Indemnizația de șomaj pentru  aceasta categorie de persoane se acorda pentru o perioadă de 6 luni și este în valoare de 250 lei, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare.Indemnizația poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii și se acordă o singură data, pentru fiecare formă de învățământ absolvită.

Înregistrarea absolvenţilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul AJOFM Braşov din str. Lungă nr.1A, camera 14, şi la toate punctele de lucru din localităţile Făgăraş, Codlea, Rupea, Râşnov, Zărneşti şi Săcele, în a căror rază teritoriala îşi au domiciliu, pe baza următoarelor documente:

-BI/CI – copie şi original;

-Act de studii sau adeverinţă – copie şi original (în cazul absolvenţilor de liceu – certificat de absolvire);

-Adeverinţă medicală – cu menţiunea “Apt pentru muncă”, „Clinic sanatos” sau „Apt pentru munca cu eventuale restricţii medicale”;

-Dosar plic;

Programul de lucru pentru inregistarea dosarelor este de luni până joi între orele  08:00 – 16:00, vineri 08:00-14:00 la sediul AJOFM din Braşov iar la punctele de lucru din teritoriu conform orarului stabilit.

 

 

 

 

 

Liliana Dragomir

Director Executiv

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Trifan

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului        Consultativ

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: