În anul 2018, exporturile au crescut cu 8,5% iar importurile  cu 5,5%

Anul 2018 – județul Braşov    Exporturile FOB realizate au fost de 3.518.330 mii euro, iar importurile CIF au fost de 3.176.644 mii  euro. Comparativ cu anul 2017 au crescut atât exporturile (+8,5%) cât şi importurile (+5,5%).   S‐a înregistrat un excedent comercial FOB‐CIF de 341.686 mii euro, iar în anul 2017 s‐a înregistrat un  excedent comercial de 233.206 mii euro.    În cadrul Regiunii Centru, în clasamentul județelor referitor la volumul exportului, județul Braşov a  ocupat locul I, cu o pondere de 32,6%. Locul II îi revine județului Sibiu cu o pondere de 29,4% şi este  urmat de județele: Alba(23,1%), Mureş(9,1%), Harghita(2,9%), Covasna(2,85%).   Din punct de vedere al volumului importului, județul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru cu o  pondere  de  32,1%.  Locul  II  în  acest  clasament  îl  ocupă  județul  Sibiu  cu  un  procent  de  25,8%.  Următoarele  județe  în  acest  clasament  sunt:  Alba(21,4%),  Mureş(13,3%),  Harghita(4,4%) ş i  Covasna(3,0%).    Județul  Braşov  se  situează  în  clasamentul  pe țară  al  județelor  pe  locul  5  referitor  la  volumul  exporturilor (realizând 5,19% din exporturile la nivel național), după: Bucureşti(16,5%), Timiş (10,2%),  Argeş(9,2%), Arad(5,3%).  Referitor la volumul importurilor, județul Braşov se situează în clasamentul pe țară al județelor pe  locul  7  (realizând  3,8%  din  importurile  la  nivel  național),  după:  Bucureşti(29,6%),  Ilfov(8,5%),  Timiş(7,2%), Argeş(5,7%), Prahova(4,6%), Constanța(3,9%).     Ponderea  principală  în  structura  pe  produse  a  exporturilor  din  județul  Braşov  o  dețin  maşinile,  aparatele ş i echipamentele electrice; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul ş i imaginile  (37,9%) şi mijloacele de transport (28,2%).  La import ponderea principală în structura pe produse o dețin maşinile, aparatele ş i echipamentele  electrice; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imagini (33,3%) urmate de metale comune  şi articole din acestea (17,5%) şi materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (11,4%).

Valoarea  schimburilor  intracomunitare  de  bunuri  a  fost  de  3.095.271  mii  euro  la  expedieri ş i  2.735.383 mii euro la introduceri, reprezentând 88,0% din total exporturi şi 86,1% din total importuri.  Comparativ cu anul 2017, valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri la expedieri a crescut cu  10,1%, iar la introduceri a crescut cu 4,5%.    Principalele  ță ri  partenere  ale  județului  Braşov  la  export  au  fost:  Germania(38,4%),  Italia(7,7%),  Franța(6,4%),  Polonia(5,6%),  Spania(5,5%),  Ungaria(3,2%),  Marea  Britanie(3,1%),  Belgia(3,0%),  Turcia(2,8%), Slovacia(2,7%).   Principalii parteneri comerciali ai județului Braşov pe fluxul de importuri, au fost: Germania(38,4%),  Italia(10,4%),  Franța(7,1%),  China(4,5%),  Polonia(3,7%),  Marea  Britanie(3,6%),  Ungaria(3,5%),  Cehia(2,9%), Olanda(2,8%), Austria(2,7%).

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: