În 2018 au fost emise un număr de 3130 titluri de proprietate

Pe parcursul anului 2018 au fost emise un număr de 3130 titluri de proprietate, pentru o suprafață de 3106 ha, în 37 unități administrativ teritoriale, ca urmare a receptionarii planurilor parcelare. Urmare a recepționării planurilor parcelare și a emiterii celor 3130 de titluri de proprietate au fost deschise din oficiu un număr de 4500 cărți funciare pentru tot atatea imobile.

2.3 Realizarea cadastrului sistematic la nivel de sector cadastral În anul 2018 au continuat lucrarile de realizare a inregistrarii sistematice a proprietatilor pe sectoare cadastrale in unitatile administrativ teritoriale care au contractat astfel de lucrari în anul 2017 (Budila, Comana, Vistea, Feldioara, Harseni, Halchiu, Rupea) Pe parcursul anului 2018 au fost contractate noi lucrari de inregistrare sistematica a proprietatilor pe sectoare cadastrale in 20 de unitati administrativ teritoriale: Apaţa, Bod, Budila, Caţa, Drăguş, Feldioara, Ghimbav, Hălchiu, Hârseni, Holbav, Jibert, Lisa, Măieruş, Râşnov, Rupea, Şercaia, Şinca Nouă, Şoarş, Tărlungeni, Voila. De asemenea au inceput lucrarile de inregistrare sistematica la nivel de intreagă unitate administrativ teritoriala pentru UAT Teliu

O.C.P.I. Brașov își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii nr.7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, organizarea și atribuțiile sale fiind stabilite de dispozițiile HG nr.1288/2012. O.C.P.I. Brașov are in subordine 4 birouri de cadastru și publicitate imobiliară în localitățile Brașov, Făgăraș, Rupea și Zărnești.

2. Sinteza activității O.C.P.I. Brașov

2.1 Activitatea curentă de cadastru și carte funciară Număr total de cereri în registrul general de intrare 244.327 din care: Actualizarea informații tehnice – 4287; Avize si recepții – 3704 Extrase de carte funciară/ furnizare de informații și sau copii înscrisuri – 142819 Dezmembrare/Comasare – 5107; Modificare UAT – 16; Rectificare – 2892 Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie – 3902 Intabulare sau înscriere provizorie – 41718; Notare – 15618 Prima înregistrare a imobilelor/unităților individuale (u.i.) – 8130 Extrase de carte funciara furnizate on-line – 16134 – serviciul este implementat de ANCPI la adresa http://epay.ancpi.ro

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: