”Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov”. Pe hârtie sună bine, în realitate…

În perioada 6 septembrie 2019 – 5 martie 2022 județul Brașov, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov”, cod SIPOCA 681 și cod MySMIS 128663.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.

Scopul proiectului îl constituie creșterea performanței administrației publice din Județul Brașov în domeniul planificării strategice. Valoarea totală a proiectului este de 3.750.775,47 lei din care 3.657.759,96 lei – valoarea cofinanțării UE.

Rezultatele asteptate ale proiectului:

  • O Strategie de Dezvoltare a Județului Brașov 2021-2030 corelată cu planurile strategice de dezvoltare locale și sectoriale și un Plan de Măsuri pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov (SDDJB) bazat pe criterii de prioritizare a investițiilor, documente ce vor fi elaborate de Agenția de Dezvoltare Durabilă  a Județului Brașov.
  • O metodologie de monitorizare și evaluare a stadiului de implementare a SDDJB și a Planului de măsuri elaborat, documente ce vor fi elaborate de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.
  • Un Plan Strategic Instituțional al Consiliului Județean Brașov 2021-2023 aprobat de Plenul CJ Brașov.
  • O soluție informatică (portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică și management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de bază din cadrul Consiliului Județean Brașov.
  • Arhiva cu documente având valoare operațională în prezent transferată în mediu digital prin retro digitalizare.

Pentru mai multe detalii vă rugăm contactați: Manager de proiect / Petru Nechifor Moraru / 0268 410 777, int. 154 /petru.nechifor@judbrasov.ro

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: