Iluminat arhitectural pentru 6 obiective din Brașov

Municipalitatea va ilumina arhitectural 6 obiective din Municipiul Brașov. Este vorba despre: clădirea Muzeului de Istorie Brașov, clădirea Primăriei Municipiului Brașov, Poarta Șchei, clădirea Casa Junilor, clădirea Operei Brașov, strada După Ziduri. La sfârșitul lunii mai, Primăria Brașov a semnat, cu SC BIT Energy System SRL, un contract pentru realizarea studiului de fezabilitate privind realizarea iluminatului arhitectural pentru 6 obiective din municipiul Brașov. Valoarea acestui contract este de 54.000 de lei (fără TVA). Durata contractului este de 90 de zile.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:
a) destinaţie şi funcţiuni
Realizarea obiectivului presupune realizarea pentru fiecare obiectiv a unui sistem de iluminat arhitectural în vederea punerii în evidență a detaliilor constructive ale obiectivelor.
Scopul este de punere în evidență a potențialului turistic și a patrimoniului cultural al municipiului Brașov.
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate
Reţeaua de de alimentare cu energie electrică se va realiza în variantă subterană. Pentru fiecare obiectiv se va ţine cont de caracteristicile arhitecturale specifice ale construcțiilor.
c) nivelul de echipare, de finisare şi dotare, exigenţe ale construcţiei
Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse de tip LED, stâlpii de iluminat vor permite executarea legăturilor de tip intrare-ieşire în interiorul stâlpului şi vor fi prevăzuţi cu fante de acces şi capace de vizitare.
Se vor preciza modurile de alimentare cu energie electrică pentru fiecare obiectiv în parte precum şi modul de interconectare cu reţelele de iluminat public învecinate.
Sistemele vor fi dotate echipamente care vor permite reglarea perioadei de funcționare și de integrare în actualul sistem de telemanagement existent.
Aparatele de iluminat vor fi montate pe fațadele clădirilor sau după caz încastrate în pardoseală cu lumină caldă și focalizare îngustă, medie sau largă în funcție de elementele ce vor fi scoase în evidență.
Aparatele de iluminat montate pe fațade și cutiile de distribuție aferente nu vor influența vizual pe timp de zi obiectivele.
d) solictări specifice pentru anumite obiective
-pentru obiectivul clădirea Primăriei Municipiului Brașov se va realiza iluminat arhitectural pentru toate celor patru fațade ale clădirii.
-pentru obiectivul clădirea Muzeului de Istorie Brașov se va realiza iluminat arhitectural pentru toate celor patru fațade ale clădirii.
-pentru obiectivul Poarta Schei se va realiza iluminat arhitectural pentru cele două fațade exterioare precum și pentru zona interioară
-pentru obiectivul clădirea Casa Junilor se va realiza iluminat arhitectural pentru trei laturi, laturi care sunt vizibile
-pentru obiectivul clădirea Operei Brașov se va realiza iluminat arhitectural pentru fațada situată spre strada Bisericii Române
-pentru obiectivul strada După Ziduri se va realiza iluminat arhitectural pentru zidul vechi precum și un sistem de iluminat pietonal care va utiliza modele de stâlpi de iluminat și aparate de iluminat în concordanță cu zona istorică.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: