Garda Forestieră Brașov a demarat procedura de identificare a vegetației forestiere care face parte din fondul forestier național

În conformitate cu prevederile legislației din domeniul silvic din ultimii ani, instituția noastră a demarat procedura de identificare a vegetației forestiere cu consistență mai mare sau egală cu 0,4, situate pe terenuri cu categoria de folosință pășune care, conform prevederilor Codului Silvic, face parte din fondul forestier național și dobândește destinaţie forestieră prin includerea în amenajamentul silvic. În acest fel se urmărește includerea  sub pază a tuturor suprafețelor de fond forestier și implicit diminuarea/eliminarea fenomenului infracțional la care acestea sunt supuse.

Identificarea acestor terenuri pe raza județelor Brașov, Sibiu, Mureș, Harghita și Covasna, se realizează sub coordonarea Gărzii Forestiere Brașov, ca structură de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Această procedură de identificare, destul de laborioasă, se derulează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte și este în plină desfășurare, având ca punct de plecare cele mai recente imagini satelitare avute la dispoziție și hărțile amenajistice în vigoare ale fondului forestier administrat de structurile silvice autorizate.

Pentru proprietarii de păduri provenite din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional, legislația silvică prevede și unele beneficii, printre care:

  • de la bugetul de stat se asigură plata serviciilor silvice pentru proprietarii de fond forestier a căror suprafață totală este mai mică sau egală cu 30 ha;
  • proprietarul poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului, dacă are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața de maximum 10 ha;
  • proprietarii sunt scutiţi de impozite după includerea acestora în fondul forestier naţional;
  • proprietarii pot solicita ocuparea temporară sau scoaterea definitivă a unor suprafețe din fondul forestier naţional pentru realizarea unor diverse obiective, având ca beneficiar proprietarul, fiind scutiți de oferirea de terenuri în compensare şi de obligaţiile băneşti prevăzute de legislația în vigoare;
  • statul alocă anual de la buget sume pentru acordarea unor compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masa lemnoasă.

În vederea obținerii beneficiilor de mai sus, Garda Forestieră Brașov recomandă tuturor deținătorilor de pădure respectarea regimului silvic, întocmirea amenajamentelor silvice și administrarea fondului forestier prin intermediul structurilor silvice autorizate.

 

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: