FOTO Protest al părinților de la Școala 6. Aceștia doresc asigurarea posibilității optării pentru învățământ la distanță

Protest astăzi în fața Școlii 6, în Piața Sfatului, dar și la Inspectoratul Școlar.  Mai mulți părinți ai unor elevi de la Școala Generală Iacob Mureșianu au redactat un memoriu prin care cer autorităților ca pe fondul pandemiei de coronavirus, elevii să poată continua învățământul la distanță. Protestatarii se arată îngrijorați față de sănătatea elevilor, a profesorilor și a aparținătorilor elevilor care studiază în sistemul public de învățământ în condițiile în care există foarte multe infectări cu noul virus zi de zi. ”Nu ne siliți să ne retragem copiii de la școală!”, ”Școala On-line= Covid Off-line”, ”Școală, nu boală! Noi alegem” sunt doar câteva dintre mesajele scrise de părinți pe pancarte.

Redăm textul integral:

 

M  E  M  O  R  I  U

 

Noul an școlar 2020/2021 urmează să înceapă în mai puțin de două săptămâni. În acest context, faptul că în România se înregistrează în continuare un număr alarmant de noi cazuri de infectări cu virusul COVID 19 ne creează o îngrijorare majoră legată de sănătatea elevilor, profesorilor și aparținătorilor elevilor care studiază în sistemul public de învățământ și în particular a celor înscriși la Școala Generală nr. 6 din Brașov.

 

În calitatea noastră de părinți suntem responsabili pentru sănătatea, siguranța și bunăstarea copiilor noștri. Atunci când copiii participă la cursurile organizate în sistemele de învățământ publice sau private, sănătatea și siguranța acestora trebuie garantate.

 

Dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la viață constituie unele dintre drepturile fundamentale garantate de articolele 32 și 34 din Constituția României și ele presupun adoptarea unor politici coerente care să fie în măsură să confere materialitate acestora. Măsurile care se discută a fi implementate pentru începerea anului școlar și care înclină cu preponderență înspre scenariul participării efective a elevilor la cursuri sunt de natură a atenta la dreptul la sănătate și chiar la dreptul la viață al elevilor, profesorilor și tuturor celorlalte persoane cu care aceștia vin în mod evident în contact.

 

Astfel, exprimându-ne îngrijorarea raportat la politicile care se doresc a fi implementate la nivel național și local în ceea ce privește modalitatea de desfășurare a cursurilor în noul an școlar, în dubla noastră calitate de părinți și cetățeni, dorim să vă atragem atenția asupra responsabilității pe care la rândul dumneavoastră o aveți de a lua toate măsurile care se impun pentru prevenirea contaminării copiilor noștri și a grupurilor vulnerabile din comunitatea școlară cu virusul COVID-19.

 

Măsurile concrete pe care urmează să le adoptați trebuie să asigure un echilibru între dreptul constituțional la învățătură al copiilor noștri și obligația de garantare a sănătății populației, obligație de a cărei îndeplinire sunteți pe deplin responsabili în conformitate de dispozițiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

 

Condiționarea participării la cursuri de formularea unei declarații pe proprie răspundere din partea părinților nu este în măsură să garanteze securitatea sanitară în cadrul școlii, în condițiile în care există numeroase situații de infectări asimptomatice și formele de manifestare a infectării cu virusul COVID 19 sunt extrem de variate. Ne opunem cu fermitate oricărei forme de răsturnare a răspunderii și demascăm compromisul camuflat în cuprinsul acestei declarații pe care refuzăm categoric să o semnăm. Răspunderea pentru orice caz de infectare cu virusul COVID 19 intervenită în cadrul școlii va continua să revină Inspectoratului Școlar, Direcțiunii Scolii Generale nr. 6 și autorităților locale în situația foarte probabilă în care măsurile de distanțare socială se vor dovedi ineficiente și insuficiente, această situație putând determina chiar și răspunderea penală a dumneavoastră.

 

Este mai mult decât evident că prin conținutul lor, măsurile propus a fi adoptate în prezent de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății nu reușesc să înlăture riscul major și efectiv pe care impunerea participării elevilor la cursuri o creează în mod direct în ceea ce privește viața și sănătatea lor și indirect a noastră, părinții și rudele lor, dintre care nu puțini sunt cei care în mod natural prezintă comorbidități de mare risc.

 

În prezent, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății discută trei scenarii în ceea ce privește începerea anului școlar:

 

Scenariul 1: Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ;

Scenariul 2: Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a și revenirea parțială, (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu;

Scenariul 3: Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor de liceu la activități/lecții on-line.

 

Algoritmul folosit pentru stabilirea oportunității implementării unuia dintre cele trei scenarii combină, pe de o parte, situația epidemiologică generală și, pe de altă parte, infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ.

 

În ceea ce privește prima componentă a algoritmului, respectiv cea care ia în calcul situația epidemiologică generală, aceasta este stabilită prin calcularea ratei incidenței cumulate raportată la mia de locuitori. Or, nu poate fi ignorat faptul că, în lunile martie-iunie ale acestui an, la o rată a incidenței cumulate mult mai mică decât cea care se prefigurează în prezent (aproximativ 100.000 cazuri de persoane infectate COVID-19 la data de 14.09.2020), chiar și în cel mai optimist scenariu, s-a decis, în mod întemeiat, predarea cursurilor școlare exclusiv în sistem on-line.

 

Cât privește cea de-a doua componentă a algoritmului, referitoare la infrastructura și resursele de învățământ din Școala Generală nr. 6, apreciem că acestea sunt absolut improprii pentru a susține organizarea participării zilnice a elevilor în condițiile de exigență impuse de proiectul de ordin comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății pentru scenariile 1 și 2.

 

În alegerea unuia dintre cele trei scenarii, este important a se avea de asemenea în vedere faptul că în țări în care anul școlar a început deja, cum este cazul unora dintre statele din cadrul Statelor Unite ale Americii sau Germania, s-a raportat un număr mare de elevi și profesori care au fost infectați cu virusul COVID-19 urmare a participării efective la cursurile de învățământ, în ciuda măsurilor de siguranță sanitară adoptate.

 

Potrivit informațiilor difuzate în presă, măsurile de siguranță ale școlilor din Statele Unite au inclus reguli de distanțare socială, cerința de a purta măști de față, testarea elevilor și a membrilor comunităților școlare pentru COVID-19 înainte de începerea anului școlar folosind teste PCR, măsurarea temperaturii persoanelor care intră în incinta școlii[1]. În mod similar, în Germania, tuturor profesorilor și elevilor, indiferent de vârstă li s-a cerut să poarte măști de față și să asigure în permanență distanțarea socială. Cu toate acestea, rezultatele sunt alarmante: virusul se răspândește în toate grupele de vârstă (inclusiv în rândul copiilor din clasele primare)[2].

 

În contextul în care situația epidemiologică din România s-a agravat cu începere din luna a acestui an, vă solicităm să luați în considerare aspectele pe care vi le semnalăm atunci când veți opta pentru unul dintre scenariile propuse pentru începerea anului școlar în această perioadă grea în care luptăm să ne protejăm sănătatea și viețile.

 

Un mediu calm și sigur reprezintă o condiție esențială a asigurării dreptului la învățătură a copiilor noștri. De aceea, suntem convinși că bunăstarea copiilor noștri este cel mai bine asigurată dacă părinților li se va oferi posibilitatea de a alege, în funcție de convingerile și situația generală a familiei, dacă vor opta pentru învățământul cu participare efectivă în cadrul școlilor sau pentru învățământul la distanță, până când situația epidemiologică se va îmbunătăți.

 

Majoritatea elevilor s-au descurcat foarte bine în decursul celor trei luni în care învățământul a fost organizat în sistem on-line. În mod neîndoielnic această opțiune a salvat multe familii cu membri vulnerabili (fie aceștia elevi, profesori, părinți sau bunici) de la riscul de a fi contaminați cu virusul COVID-19.

 

În aceste condiții, spunem NU oricărei măsuri care lasă să persiste un risc pentru sănătatea copiilor noștri și implicit a fiecăruia dintre noi și suntem deciși a nu accepta compromisul în ceea ce privește viitorul nostru. Examinarea cu răspundere și luciditate a situației actuale, cu mult mai gravă decât cea care a justificat închiderea instituțiilor de învățământ în cursul lunii martie a acestui an, conduce la o singură soluție, aceea a continuării anului școlar 2020 / 2021 în forma învățământului la distanță.

 

Respingem orice altă opțiune care în fapt ar conduce la imposibilitatea continuării anului școlar și ar nega dreptul la învățământ al copiilor noștri, manifestându-ne deja, de la acest moment, determinarea de a nu permite participarea acestora la cursuri cu riscul punerii în pericol a vieții lor și a familiilor lor.

 

Există speranța, întărită de oamenii de știință că un remediu / vaccin pentru combaterea virusului COVID-19 va fi dezvoltat într-un termen scurt sau cel mult mediu. Până atunci, date fiind circumstanțele absolut excepționale, vă solicităm să luați sau să susțineți adoptarea unor măsuri excepționale, proporționale gravității și imperativelor stării de alertă în care cu toții ne aflăm: asigurarea posibilității optării pentru învățământ la distanță în cadrul Școlii Generale nr. 6 Brașov.

 

 

 

[1] https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-pres-de-100-000-enfants-positifs-au-covid-19-en-deux-semaines-aux-etats-unis-le-retour-a-l-ecole-en-question?id=10558743&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=whatsapp_share

 

[2] https://globalnews.ca/news/7290375/coronavirus-germany-schools-cases/

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: