EXCLUSIV Răspunsul Poliției Locale către primarul Allen Coliban

Jurnaliștii publicației Transilvania365 au intrat în posesia răspunsului primit de primarul Allen Coliban de la șeful Poliției Locale Brașov, Nicolae Aldea, cu privire la posibile nereguli în derularea examenului pentru funcționarii publici din cadrul instituției. Răspunsul este unul ca la carte, în care șeful Poliției Locale îi răspunde punctual primarului. Mai mult decât atât, acesta îi și ironizează puțin pe cei din primărie având în vedere raportul întocmit de consilierul Radu Dascălu din care rezultă că ’’deşi nu există probe directe care să conducă la concluzia existenţei unor cazuri de fraudare a examenului, totuşi, există suspiciuni rezonabile în acest sens”. 

Referitor la solicitarea dvs. nr. 25035/08.03.2021 înregistrată la Poliţia Locală Braşov cu nr. 6097/08.03.2021 în care ne învederaţi ’’existenţa unor nereguli grave în derularea examenului pentru funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale Braşov ale căror funcţii au fost supuse
reorganizării potrivit prevederilor HCL nr. 7/ 27.01.2021” vă aducem la cunoştinţă, că în urma analizării rapoartelor întocmite de către membrii comisiilor de examen şi de către persoanele care au asigurat supravegherea candidaţilor în sălile de examen, nu au reieşit situaţii ori dovezi palpabile care să conducă la concluzia fraudării examenelor.
In data de 03.03.2021 am luat cunoştinţă de solicitarea dumneavostră transmisă prin email şi de conţinutul Raportului întocmit de către dl. Radu Dascălu din care rezultă că ’’deşi nu există probe directe care să conducă la concluzia existenţei unor cazuri de fraudare a examenului, totuşi, există suspiciuni rezonabile în acest sens” .

Pentru înlăturarea oricărei suspiciuni, Poliţia Locală Braşov s-a adresat organelor judiciare competente în vederea efectuării de verificări. în cazul în care se constată o eventuală fraudare, răspunderea nu poate fi decât individuală şi nu pentru toţi participanţii la examen.
Luând în considerare propunerile de la pct. 1 din Raportul înaintat de către dumneavoastră în data de 03.03.2021, precum şi prevederile aplicabile prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ în materie de reorganizare, am analizat cele două variantepropuse. Nu am identificat temei legal de anulare a examenului, acest lucru o poate face printr-o acţiune în instanţă, persoana care se consideră vătămată. Referitor la Regulamentul de organizare a examenului facem următoarele precizări:

Având în vedere faptul că nici OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi niciun alt act normativ nu reglementează procedura de organizare şi desfăşurare a examenului organizat în baza art. 518 alin. (3) din OUG nr. 57/2019, a fost elaborat şi aprobat prin decizia nr. 14/09.02.2021 Regulamentul de organizare a examenului pentru funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale Braşov ale căror funcţii au fost supuse reorganizării potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Braşov nr. 7/27.01.2021.
Regulamentul a fost postat pe site-ul instituţiei, iar fiecare candidat a luat la cunoştinţă pe bază de semnătură de conţinutul acestuia prin intermediul şefului ierarhic.
Membrii comisiei împreună cu persoanele desemnate au asigurat supravegherea procesului de derulare a examenului. Din conţinutul rapoartelor întocmite de către persoanele care au asigurat supravegherea candidaţilor la examenul din data de 24.02.2021, a rezultat că au
fost 3 candidaţi care s-au deplasat la toaletă, însoţiţi de o persoana din comisie şi au revenit la scurt timp. Baremele nu erau afişate în momentul în care aceştia au iesit/revenit în sală. Nu rezultă că au fost folosite telefoane mobile de către candidaţi în sală sau că erau telefoane la vedere.Din conţinutul rapoartelor întocmite de către persoanele care au asigurat supravegherea candidaţilor la examenul din data de 25.02.2021, rezultă că în una din sălile de examen a fost o situaţie în care un candidat a avut telefonul la vedere, pe marginea mesei în timpul examenului, dar nu a folosit telefonul, fiind supravegheat cu o atenţie sporită. Persoanele care au asigurat
supravegherea au apreciat că nu a folosit telefonul şi nu au fost influenţate rezultatele din această cauză. Nu au fost anunţaţi membrii comisiei care se aflau în celelalte 3 săli de examen despre această situaţie. Membrii comisiei au luat cunoştinţă despre acest aspect în urma întocmirii raportului de către supraveghetori. S-a solicitat un raport şi candidatului, dar acesta l-a întocmit în data de 08.03.2021, fiind in concediu de odihnă. Aceeaşi persoana a ieşit din examen pentru a se deplasa la toaleta fiind insotit de un supraveghetor, la momentul revenirii acestuia in sala, baremele nefiind afişate pe usa sălii de examen,
Precizăm că rezultatele de ’’admis/respins” pentru poliţiştii locali, clasa III, grad principal, funcţie pe care o deţine şi candidatul în cauză se vor valida numai după ce va avea loc în data de 09.03.2021 sesiunea de examen specială la care vor putea participa persoanele care nu s-au prezentat în data de 24.02. 2021 şi 25.02.2021 la examen, acestea fiind în izolare sau cu probleme medicale foarte grave. Având in vedere aceste aspecte va comunic faptul ca voi solicita comisiei de examen reanalizarea punctuala a cazului, in baza rapoartelor întocmite de către supraveghetor si candidat, in vederea luării masurilor conform regulamentului aprobat. Din raportul supraveghetorilor mai rezultă, că în data de 25.02.2021, la plecare, odată cu predarea lucrării un alt candidat a dorit să facă o poză testului. I s-a făcut observaţie că nu are voie, a predat lucrarea si a părăsit sala. In urma afişării rezultatelor, persoana respectivă a fost declarată ’’respinsă”.
Examenele din data de 24.02. 2021 şi 25.02.2021 au fost organizate în conformitate cu prevederile art. 518 alin. 3 din OUG 57/2019, deoarece erau mai mulţi funcţionari publici la birourile de ordine publică, compartimentul dispecerat şi circulaţie rutieră decât funcţiile aprobate prin HCL nr. 7/2021. Persoanele care au fost ’’respinse ” la aceste examene nu vor fi eliberate din funcţia publică, ele au posibilitatea să opteze până la data de 22.03.2021 pentru o altă funcţie vacantă corespunzătoare din instituţie. La biroul nou înfiinţat – biroul acţiuni operative, monitorizare scoli sunt prevăzute 40 de posturi vacante şi se va organiza examen numai dacă sunt mai multe opţiuni faţă de posturile existente.
După soluţionarea contestaţiilor şi desfăşurarea examenului de baraj din data de 03.03.2021, membrii celor două comisii au validat rezultatele examenelor, excepţie fiind posturile din categoria celor care urmează să susţină sesiunea de examen specială.
Referitor la timpul de rezolvare a subiectelor , prevăzut la punctul 2.2.2 alin. 8 din Regulament, precizez că membrii comisiei au stabilit timpul de rezolvare a subiectelor de 2 ore, aspect care rezută din procesul verbal de extragere a subiectelor de examen din ziua respectivă, semnând membrii comisiei, precum şi persoana care a extras varianta de subiect. Din discuţiile purtate cu membrii comisiei şi supraveghetori, candidaţii au predat lucrările înainte de ora 12,00 în ambele zile de examen.
în ceea ce priveşte nerespectarea Regulamentului de către membrii comisiei/supraveghetori, apreciem că nu poate fi angajată decât maximum o răspundere disciplinară, motiv pentru care voi adresa o sesizare, în conformitate cu prevederile HG 1344/2007, către Comisia de disciplină.
Văzând cele de mai sus, considerăm a fi legale şi temeinice măsurile menţionate, motiv pentru care procedura de reorganizare, examinare va continua astfel încât să putem duce la îndeplinire prevederile HCL nr. 7/2021 republicată privind aprobarea organigramei şi a statului
de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov, începând cu data de 01.04.2021”, se arată în răspunsul transmis primarului de către șeful Poliției Locale, Nicolae Aldea.

 

Deși reprezentanții Primăriei Brașov au declarat pe grupul whats app de presă încă de acum două luni că vor pune la dispoziția jurnaliștilor răspunsul primit de primarul Allen Coliban de la șeful Poliției Locale Brașov, jurnaliștii nu au primit nimic nici până în ziua de azi. De aici rezultă și TRANSPARENȚA primarului care susține peste tot că este ”PRIMĂRIA BRAȘOVENILOR”. Dacă municipalitatea nu este în stare să răspundă presei la o solicitare banală, este clar cum funcționează comunicarea și transparența în instituție. Tot la secret a fost ținut de către municipalitate și faptul că directorul tehnic al Primăriei Brașov și-a înaintat demisia. Deși jurnaliștii au întrebat pe cei din Primărie despre acest aspect, nimeni nu a vrut să spună adevărul, noroc că există surse… Cu toate acestea, informația publicată în exclusivitate de Transilvania365 a fost adevărată. La fel și acum, publicația a aflat tot pe surse răspunsul Poliției Locale…

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: