EXCLUSIV. Fosta directoare de la CEC Bank Brașov condamnată la 6 ani de închisoare

Fosta directoare de la CEC Bank Brașov a primit o nouă condamnare în data de 22 mai 2020.

Florentina Tăvălică a primit de această dată 6 ani de închisoare, ce-i drept în primă instanță, după rejudecarea cauzei. Pedeapsele s-au contopit, iar inculpata are de executat pedeapsa cea mai grea, Florentina Tăvălică fiind deja în pușcărie.

” În baza art. 214 alin. 1, 2, Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal condamnă inculpata Tăvălică Florentina, la pedeapsa 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de gestiune frauduloasă (fapta vizând încheierea contractului nr. 1529/01.11.2010)
În baza art. 214 alin, 1, 2 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de gestiune frauduloasă (fapta vizând prelungirea liniei de credit).
Constată că infracţiunile din prezenta cauză sunt în concurs real cu infracţiunea de luare de mită prevăzută de art. 254 alin. 1 Cod penal 1969 art. 6 şi art. 8 din L 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal pentru care s-a pronunţat condamnarea la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit. b Cod penal 1969 prin sentinţa penală nr. 142/02.06.2015 a Tribunalului Braşov, definitivă prin decizia penală nr. 744/21.11.2018 a Curţii de Apel Braşov.
În baza art. 33 alin. 1 lit. a- 34 alin. 1 lit. b, art. 35 alin. 1, 36 Cod penal 1969 contopeşte pedepsele de mai sus şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare sporită cu 2 ani închisoare, inculpata având de executat pedeapsa finală de 6 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit. b Cod penal 1969.
În baza art. 71 Cod penal 1969 aplică pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit. b Cod penal 1969.
În baza art. 36 alin. 3 Cod penal 1969, deduce din pedeapsa rezultantă de mai sus perioada executată din pedeapsa stabilită prin sentinţa penală nr. 142/02.06.2015 a Tribunalului Braşov de la 21.11.2018 la 11.02.2020.
II. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a doua Cod procedură penală achită pe inculpata Renţea Afrodita Nicoleta, pentru săvârşirea a două infracţiuni de gestiune frauduloasă prev de art. 242 alin. 1, 3, Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal.
III. În baza art. 26 Cod penal 1969 raportat la art. 214 alin. 1, 2, Cod penal1969, cu aplicarea art. 74 alin. 2 -art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal 1969 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal condamnă inculpata Vrânceanu Monica, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de gestiune frauduloasă.
În baza art. 81 alin. 1 -82 alin. 1 Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata unui termen de 4 ani.
IV. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod procedură penală achită pe inculpatul sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal.
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală ( a intervenit prescripţia) încetează procesul penal având ca obiect tragerea la răspundere penală a inculpatului Neagoe Nicolae, sub aspectul comiterii a două infracţiuni de uz de fals prev. de art. 323 Cod penal teza întâi., cu aplicarea art. 5 Cod penal.
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală ( a intervenit prescripţia) încetează procesul penal având ca obiect tragerea la răspundere penală a inculpatului Neagoe Nicolae, sub aspectul comiterii a două infracţiuni de uz de fals prev. de art. 323 Cod penal teza a doua, cu aplicarea art. 5 Cod penal.
În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 242 alin. 1,3, Cod penal, cu aplicarea art. art. 5 Cod penal şi art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal condamnă pe inculpatul Neagoe Nicolae la două pedepse de câte 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la gestiune frauduloasă.
În baza art. 38 alin. 1 Cod penal – 39 alin. 1 lit. b Cod pena, art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal contopeşte pedepsele de mai sus, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare sporită cu 1 an închisoare, inculpatul primind spre executare pedeapsa de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit. a, b Cod penal.
În baza art. 65 Cod penal aplică pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal.
V. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod procedură penală achită pe inculpata Buliga (fostă Neagoe) Luminiţa Maria sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 3 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal.
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală ( a intervenit prescripţia) încetează procesul penal având ca obiect tragerea la răspundere penală a inculpatei Buliga (fostă Neagoe) Luminiţa Maria sub aspectul comiterii a două infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 288 alin. 1 Cod penal 1969 teza a doua, cu aplicarea art. 5 Cod penal.
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală ( a intervenit prescripţia) încetează procesul penal având ca obiect tragerea la răspundere penală a inculpatei Buliga (fostă Neagoe) Luminiţa Maria sub aspectul comiterii a două infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 teza a doua, cu aplicarea art. 5 Cod penal.
În baza art. 26 Cod penal 1969 raportat la art. 214 alin. 1, 2, Cod penal1969, cu aplicarea art. 74 alin. 2 -76 alin. 1 lit. c Cod penal 1969 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal condamnă inculpata Buliga (fostă Neagoe) Luminiţa Maria la două pedepse de câte 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la gestiune frauduloasă.
În baza art. 33 alin. 1 – 34 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele de mai sus şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare.
În baza art. 81 alin. 1 -82 alin. 1 Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata unui termen de 3 ani şi 6 luni.
VI. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la 25 Cod Procedură Penală obligă inculpaţii Tăvălică Florentina, Renţea Afrodita Nicoleta, Vrînceanu Monica, Neagoe Nicolae şi Buliga Luminiţa în solidar să plătească părţii civile CEC BANK SA prin reprezentant legal suma de 600 000 lei sumă la care se calculează dobânda legală de la data de 30.10.2012.
Respinge restul pretenţiilor formulate de partea civilă CEC BANK SA.
VII. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 25 Cod Procedură Penală obligă inculpaţii Neagoe Nicolae şi Buliga Luminiţa, în solidar, să plătească părţii civile Badea Raluca Georgiana:
– 10296,40 lei prejudiciu material (onorariu avocat)
– 50.000 lei daune morale.
Respinge restul pretenţiilor formulate de partea civilă Badea Raluca.
Respinge cererea privind obligarea în solidar a CEC BANK în calitate de parte responsabilă civilmente la plata despăgubirilor civile acordate.
VIII. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod Procedură Penală:
– menţine măsura popririi asigurătorii instituită asupra conturilor bancare ale inculpatei Tăvălică Florentina, prin ordonanţa procurorului din data de 26.01.2015 asupra conturilor bancare deschise la BRD Groupe Societe Generale SA, CEC BANK, Banca Transilvania până la concurenţa sumei de 600 000 lei,
– menţine măsura popririi asigurătorii instituită asupra conturilor bancare ale inculpatului Neagoe Nicolae, prin ordonanţa procurorului din data de 26.01.2015 asupra conturilor bancare deschise la Bank Leumi România SA, Banca Comercială Română SA, Raiffeisen Bank SA, CEC Bank, Banca Transilvania, Banc Post, Alpha Bank România SA până la concurenţa sumei de 600 000 lei.
– menţine măsura popririi asigurătorii instituită asupra conturilor bancare ale inculpatei Renţea Nicoleta Afrodita, prin ordonanţa procurorului din data de 26.01.2015 asupra conturilor bancare deschise la BRD Groupe Societe Generale SA, CEC BANK, Banca Comercială Română SA, VOLKSBANK România SA, până la concurenţa sumei de 600 000 lei.
– menţine măsura popririi asigurătorii instituită asupra conturilor bancare ale inculpatei Vrînceanu Monica, prin ordonanţa procurorului din data de 26.01.2015 asupra conturilor bancare deschise la CEC BANK, Banca Transilvania, până la concurenţa sumei de 600 000 lei.
Pentru suma de 1269,00 lei s-a depus recipisa de consemnare la CEC nr. 972726/1 din data de 04.05.2016 pe numele inculpatei Vrînceanu Monica, copia se află depusă la dosarul instanţei fila 95, vol. I, iar originalul se află depus la Registrul de valori al instanţei sub numărul 347/2015.
Pentru suma de 553,00 lei s-a depus recipisa de consemnare la CEC nr. 978749/1 din data de 30.06.2015 pe numele inculpatei Vrînceanu Monica, copia se află depusă la dosarul instanţei fila 116, vol. I, iar originalul se află depus la Registrul de valori al instanţei sub numărul 361/2015.
IX. În baza art. 25 alin.3 Cod procedură penală dispune desfiinţarea înscrisurilor falsificate de care s-au folosit inculpaţii în activitatea infracţională, respectiv:
– cererea de credit înregistrată la CEC BANK – Sucursala Braşov cu nr. 31662/01.11.2010, filele 26, 27 vol. III
– declaraţia pe propria răspundere a numitei Badea Raluca Georgiana în calitate de administrator al S.C. J Soft Consult S.R.L. fila 28 vol. III
– ordinul de plată nr. 1/01.11.2010 emis de S.C. J Soft Consult S.R.L. fila 70 vol. III
– cererea de tragere nr. 1/01.11.2010 a S.C. JSOFT CONSULT S.R.L., înregistrată la CEC BANK – Sucursala Braşov cu nr. 31760/02.11.2010, fila 60, vol. III.
– contractul de custodie din 01 noiembrie 2010, fila 59 vol. III
– contractul de credit CEC Bank nr. 1529/01.11.2010, filele 31-47 vol. III
– contractul de garanţie reală imobiliară Nr. 1265/01.11.2010, filele 48-51 vol. III
– contractul de garanţie reală imobiliară-stocuri, Nr. 706/01.11.2010, filele 52-55 vol. III.
– actul adiţional nr. 1/31.10.2011 la contractul de credit nr. 1529 din 01.11.2010, modificat prin actele adiţionale ulterioare, filele 61-63 vol. III
– contractul de gaj – asupra poliţei de asigurare – nr. 1245 din 01.11.2011, filele 64-66 vol. III
– contractul de fideiusiune (garanţie personală) nr. 382 din 31.10.2011, filele 67-69 vol. III
– cererea de credit înregistrată la CEC BANK – SucursalaBraşov cu nr. 37257/21.10.2011 filele 29, 30 vol. III.
X. Constituie mijloc material de probă care rămâne ataşat cauzei un suport optic, CD, marca VERBATIM (DNA-ST BV/381-MS/CD/2015, duplicat depus de partea civilă Badea Raluca Georgiana.
XI. În baza art. 272 Cod procedură penală onorariile parţiale de câte 315 lei ale avocaţilor din oficiu Dumitraciuc Laura, Poţincu Ramona, Niţoiu Lorena, Vasile Alexandra şi Anca Diana Maria se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi potrivit art. 275 alin. 6 Cod procedură penală rămân în sarcina statului.
XII. În baza art. 274 alin. 1, 2 Cod procedură penală şi art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b Cod procedură penală obligă inculpaţii Tăvălică Florentina Vrînceanu Monica Neagoe Nicolae şi Buliga Luminiţa să plătească statului câte 3000 lei cheltuieli judiciare, din care câte 1000 lei reprezintă cheltuieli din faza de urmărire penală.
În baza art. 275 alin. 1 pct. 1 lit. c Cod procedură penală obligă inculpata Renţea Afrodita Nicoleta să plătească statului 3000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 1000 lei reprezintă cheltuieli din faza de urmărire penală.
Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din 22.05.2020”, se arată în hotărâre.

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: