Evaluare la Centrul Montan Sinaia

La sfârşitul fiecărui an, se face evaluarea oricărei instituţii şi se pun în balanţă realizările şi nereuşitele, se stabilesc măsuri de îmbunătăţire a activităţii şi misiunilor, precum și noile perspective de abordat, pentru perioada următoare.

Astfel, în data de 18 ianuarie a.c., Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia şi-a prezentat raportul de evaluare a  activităţilor şi misiunilor realizate în anul 2018. La activitate au fost prezenţi personalul unităţii, personalul structurilor Jandarmeriei Române care urmează programe formative în această periodă în cadrul Centrului, reprezentantul Prefecturii judeţului Prahova, primarii oraşelor Bușteni și Comarnic, colaboratori şi parteneri instituţionali cu care Centrul are încheiate acorduri de colaborare, precum şi reprezentantul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, colonel Brâncoveanu Gheorghe-Marian, împuternicit adjunct al inspectorului general.

Instituţie relativ tânără, înfiinţată în anul 2005, Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia este o instituţie militară de formare continuă destinată să asigure formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii personalului Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii specifice şi a structurilor similare ale statelor cu care Jandarmeria Română are încheiate protocoale de cooperare şi colaborare, în domeniul tehnicilor montane: schi, alpinism, căutare-salvare-evacuare, acordarea primului ajutor de bază.

Pe parcusul anului 2018, la Centrul Montan Sinaia s-au desfăşurat cursuri de specializare în schi şi alpinism,  căutare și salvare-evacuare, şef echipă de intervenţie în mediul montan, alpinist-intervenţie, instructori de alpinism, stagii de pregătire pentru salvarea – evacuarea cu suport aerian şi numeroase stagii de pregătire în domeniul cunoaşterii şi utilizării sistemului G.P.S. De aceste cursuri au beneficiat 305 de cadre militare de la secţiile şi posturile montane din ţară, de la structurile de intervenție și acţiuni speciale din cadrul inspectoratelor judeţene și grupărilor mobile ale Jandarmeriei Române, precum şi militari din Ucraina.

Relevante sunt și activitățile instructorilor Centrului, care s-au pregătit alături de cei mai buni experţi străini în domeniul salvării-evacuării persoanelor din mediul montan cu ajutorul elicopterului folosind troliul, sub coordonarea experţilor din cadrul Gărzii Elveţiene de Salvare Aeriană – REGA, sau în domeniul primului ajutor calificat, a procedurilor de descarcerare şi operaţiunilor de salvare, în cadrul Stagiului de Antrenament al Serviciilor de Poliţie din Uniunea Europeană (EUPST II) – desfăşurat ca amplu exerciţiu de antrenament în gestionarea situaţiilor de criză.

Totodată, misiunea instructorilor nu a constat doar în pregătirea cursanţilor în domeniul alpin, ci au desfăşurat numeroase alte activităţi în scopul creșterii gradului de siguranță al cetațeanului în mediul montan. Au fost organizate în parteneriat cu cei cu care unitatea noastră are încheiate protocoale de cooperare şi colaborare, exerciţii de salvare-evacuare din mijloacele de transport pe cablu, cu S.C. Transport Urban Sinaia, la Cota 1400 şi Cota 2000, de salvare din avalanşă alături de Vânătorii de munte din Predeal, şi nu în ultimul rând, de informare a turiştilor asupra primelor măsuri ce trebuie luate în momentul producerii unei avalanşe, sau exerciţiile de antrenament desfăşurate la posturile montane din ţară.

Anul 2018, Anul Centenarului Unirii, a fost sărbătorit şi de unitatea noastră, prin organizarea alături de Ministerul Apărării Naţionale şi Primăria Buşteni, a unei  activităţi dedicate Marii Uniri şi celebrării a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe muntele Caraiman.

Tot cu prilejul Centenarului Marii Uniri, patru instructori de la Centrul Montan Sinaia, au participat alături de Echipa Naţională Montană, realizată la nivelul Jandarmeriei Române, la arborarea Drapelului Naţional şi la depuneri de coroane de flori, pe cele mai înalte vârfuri montane din ţară şi la monumentele dedicate ostaşilor români, din localităţile unde s-au desfăşurat importante lupte în Primul Război Mondial.

Promovarea internaţională a pregătirii care se desfăşoară la C.P.P.C.J.M. Sinaia s-a realizat prin vizita unor delegaţii din S.U.A., Franţa, Ucraina, China, Madagascar, Maroc, Moldova, Iordania, Liban, Irlanda, Elveţia, Spania ş.a., şi nu în ultimul rând, prin cursurile de pregătire montană cu militari din Ucraina.

 

Misiunile Jandarmeriei în mediul montan sunt tot mai numeroase şi mai complexe, pornind de la protejarea cetăţenilor împotriva animalelor sălbatice, consilierea turiştilor, menţinerea şi asigurarea ordinii publice în zonă, căutarea, salvarea şi evacuarea persoanelor aflate în dificultate şi până la acordarea primului ajutor de bază, celor accidentaţi.

În acest context, Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia, pune în practică cele mai pragmatice şi viabile metode de formare, antrenare şi perfecţionare a jandarmilor în domeniile schi, alpinism, salvare-evacuare şi prim ajutor de bază.

 

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia

Relaţii Publice

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: