Două firme din Brașov vor executa, cu fonduri europene, lucrările de eficientizare energetică a Colegiului Tehnic Transilvania

Primăria Brașov a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Brașov – Colegiul Tehnic Transilvania, corp A,. finanțată din fonduri europene nerambursabile. Firmele care vor realiza proiectarea și execuția acestor lucrări sunt S.C. Romfit Grup SRL, în calitate de lider de asociere, și S.C. HAR&H SRL, în calitate de asociat, valoarea contractului fiind de 6.836.564,93 lei fără TVA.

Investiția este finanțată prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4 a Programului REGIO 2014-2020 – Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

În cazul Colegiului Tehnic Maria Baiulescu, care beneficiază de asemenea de o finanțare POR pentru reabilitarea clădirii, municipalitatea a demarat procedura de achiziție la începutul acestui an, însă decizia comisiei de evaluare a fost contestată la Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor, iar acum se așteaptă decizia finală asupra câștigătorului licitației.

 

Detalii contract:

Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție “Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Brașov – Colegiul Tehnic Transilvania, corp A ”

Contractant: Asocierea dintre S.C. Romfit Grup SRL, lider de asociere, și S.C. Har&H SRL, asociat;

Valoarea contractului: 6.836.564,93 lei fără TVA;

Termen elaborare documentație tehnică = 4 luni;

Termen execuție lucrări = 15 luni.

 

Descrierea investiției

Lucrările de intervenţie proiectate cuprind măsuri de eficientizare energetică şi măsuri de conformare la cerinţa de securitate la incendiu.

 1. Măsurile de creştere a eficienţei energetice includ următoarele lucrări:
 • reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: termoizolarea planşeului – placă pod cu strat de vată minerală de 25 cm şi realizarea unei şape de protecţie, înlocuire tâmplăriei din lemn și a celei PVC cu tâmplarie PVC performantă cu profil pentacameral şi cu geam termoizolant, termoizolarea pereţilor exteriori de pe faţadele laterale şi faţada posterioară cu vată minerală de 8 cm,
 • reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de consum: înlocuire echipamente centrală termică (centrala va fi echipată cu 2 cazane de condensaţie) şi refacerea instalaţiilor de încălzire;
 • instalarea unor sisteme alternative de producerea energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu: preparare apă caldă cu panouri solare montate pe acoperiş, producere energie electrică pentru iluminat cu panouri fotovoltaice montate pe acoperiş;
 • instalare/reabilitare/modernizare sisteme de climatizare şi ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior: realizare instalaţii locale de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii la sala de consiliu şi cabinetul de estetică;
 • reabilitare/modernizare instalaţii de iluminat în clădire,
 • sisteme de management energetic integrat.

 

 1. Măsuri conexe care includ intervenţii/activităţi aferente investiţiei de bază:
 • repararea elementelor de construcţie ale faţadei cu pericol de desprindere şi/sau care afectează funcţionalitatea clădirii,
 • reparaţii locale ale acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul terasei, respectiv la sistemul de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei,
 • refacerea finisajelor interioare la pereţi, tavane şi pardoseli,
 • repararea trotuarelor de protecţie în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii,
 • crearea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi: rampe în zona uşilor de acces în clădire, amenajare grup sanitar adaptat persoanelor cu handicap, scara interioară echipată cu platforme elevatoare rabatabile,
 • lucrări de recompartimentare interioară,
 • lucrări specifice necesare conformării la cerința de securitate la incendiu: demolare planşeu peste scara centrala la etajul 1 și continuarea scării până la etajul 2; demolări locale pereți în vederea asigurării gabaritelor pe căile de evacuare; delimitarea casei de scară pe holul central cu pereți; înlocuiri elemente tâmplărie; demolări locale goluri de uși și repoziţionare acces în sălile de curs; demolare perete şi planşeu închidere casa de scară 1 în zona acces pod şi refacere delimitare casa de scară cu pereți şi închidere şarpantă; amplasare a trei hidranţi exteriori subterani; refacerea instalaţiei de hidranţi interiori; instalaţii de iluminat de siguranţă, instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, sistem de desfumare (trape de fum) la bibliotecă şi sala de lectură.

 

Situația actuală

Colegiul Tehnic Transilvania cuprinde un ansamblu de construcții. În cadrul acestui proiect se tratează corpul A. Acesta se află în Municipiul Brașov, str. Iuliu Maniu, nr.52, pe un teren având o suprafață totală de 10.688 mp. Terenul este delimitat de str. Iuliu Maniu și str. Apullum.

Corpul A construcția a fost realizată în anul 1908-1911. Aceasta are formă de E” în plan, are suprafața construită (amprenta la sol) de cca.816,80 mp și suprafața desfășurată de 3.266,00 mp.

Construcția adăpostește spații cu funcțiuni legate de specificul activității de învățământ: săli de clasă, cabinete școlare, cancelarie, bibliotecă, spații administrative și funcțiuni conexe: depozite, grupuri sanitare, spații tehnice și întreținere, circulații.

Regimul de înălțime este demisol, parter și 2 etaje.

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: