Direcția de Asistență Socială Brașov face angajări. Vezi posturile disponibile!

DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.11.2020 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată şi a unor posturi contractuale de execuţie temporar vacante, pe perioadă determinată.

Posturile scoase la concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată şi cerinţele specifice:
a) la Căminul pentru Persoane Vârstnice şi Centrul de tip Respiro pentru Persoane
Vârstnice:
– un post de conducere de şef centru gradul II, la Căminul pentru Persoane Vârstnice şi Centrul
de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice: absolvent cu diplomă de învăţământ superior în domeniul
psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,
sau absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative,
cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale,
– 5 infirmiere: curs calificare infirmier; (programul de lucru este în regim de ture de 12/24 ore zi şi ore
noapte);
– un post de îngrijitor: studii generale (programul de lucru este în regim de ture de 12/24 ore zi)
– un post de spălătoreasă: studii generale
b) la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice:
– 5 îngrijitori la domiciliu: curs calificare îngrijitor la domiciliu;
c) la centrele de servicii sociale pentru persoane fără adăpost: Adăpostul de Noapte, Centrul
Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, Centrul de zi de Informare şi Consiliere:
– un post de conducere de coordonator personal de specialitate gradul II pentru centrele de servicii
sociale pentru persoane fără adăpost: absolvent cu diplomă de învăţământ superior în domeniul
psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,
sau absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative,
cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale
– 2 posturi de supraveghetori de noapte: studii medii (programul de lucru este în regim de ture
de noapte);
d) la Serviciul Administrativ:
– un post de şef serviciu gradul II: absolvent cu diplomă de licenţă al unei facultăţi acreditate în unul
din domeniile ştiințelor inginerești sau economice, minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor
e) la Serviciul Juridic, Relaţii cu publicul, Managementul Documentelor:
– un post de inspector de specialitate SII: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă în unul din domeniile ştiințelor inginerești sau economice; minimum 6 luni vechime pe posturi
în specialitatea studiilor; cunoştinţe avansate de utilizare a calculatorului; cunoştinţe minime de
programare şi de administrare site
f ) La Serviciul Asistența Socială a Familiei și Copilului
-un post de asistent social practicant: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
în specialitatea asistenţă socială; minimum 6 luni vechime în specialitate;
g) la Serviciul Asistenţă Socială
-un post de asistent social principal: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
în specialitatea asistenţă socială; minimum 5 ani vechime în specialitate; atestarea obţinerii gradului de
asistent social principal;
-un post de asistent social debutant: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
în specialitatea asistenţă socială;
h) la Compartimentul Prevenire Situații de Urgență:
– un post de referent IA: – diplomă bacalaureat; minimum 6 ani și 6 luni vechime pe posturi ce presupun
studii medii; absolvire curs cadru tehnic cu atribuţii PSI

 

Pentru mai multe informații, accesați: http://www.dasbv.ro/…/Anunt-Concurs-recrutare-12…

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: