Din 28.755 semnături doar 24.584 au fost validate

Urmare depunerii, în trei etape, a dosarelor cu listele de susținători de către Comitetul de Inițiativă pentru Promovarea Propunerii Legislative a Cetățenilor – Lege de revizuire a Constituției României,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.225 din 22 martie 2018, în perioada 30.07.2018 – 20.08.2018, un grup de lucru constituit dintre funcționarii Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, sub coordonarea domnului George Roșca, director executiv, împuternicit prin Dispoziția Primarului Municipiului Brașov pentru atestarea listelor de susținători, a desfășurat activitățile de verificare și confruntare ale datelor înscrise în liste, în vederea atestării calităţii de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr. 189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni.

 

Astfel, au fost depuse și înregistrate 59 de dosare cu listele de susținători, reprezentând  3.765 de file, având un număr de 28.755 semnături.

Din totalul de semnături cuprinse în listele de susținători au fost validate un număr de 24.584 de cetățeni.

 

Lista de susţinători întocmită, precum şi semnătura dată, cu încălcarea prevederilor legale referitoare la numele, prenumele şi domiciliul susţinătorilor, menţionarea actului de identitate, şi a codului numeric personal, semnăturile susţinătorilor nu au fost luate în considerare.

 

Semnătura de atestare s-a aplicat pe ultima copertă a dosarelor cuprinzând listele verificate, aflate la comitetul de iniţiativă, după ce au fost confruntate cu cele depuse la Primărie. Aspectele neatestate au fost eliminate din listă.

 

Menționăm că la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov a fost depus la panoul de informații publice anunțul potrivit căruia  orice persoană interesată poate consulta dosarul şi poate contesta realitatea semnăturii sau o altă prevedere cuprinsă în liste,  eventualele contestații putând fiind depuse în scris, cu precizarea că după atestare lista de susținători nu mai poate fi contestată.

 

Până la atestarea listelor de susținători nu s-a depus nicio contestație, doar s-au înregistrat cinci solicitări transmise prin e-mail privind confirmarea validării semnăturii, însă aceste cereri au fost formulate după finalizarea lucrărilor de atestare, respectiv petenții nu au respectat procedura de consultare a dosarului și, după caz, de contestare a realității semnăturii. Petiționarilor li s-a comunicat în scris, în acest sens, modul de soluționare.

 

Având în vedere volumul mare de lucru, respectiv verificarea a 59 de dosare, cuprinzând un număr de 28.755 de semnături trecute în cele 3.765 de file și pentru a nu afecta desfășurarea activității potrivit atribuțiilor principale conferite prin acte normative și, totodată, luând în considerare că termenul legal de soluționare stabilit prin lege este de de cel mult 15 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului la Primărie, verificarea dosarelor și atestarea cetățenilor cu drept de vot și a domiciliilor acestora s-au efectuat după programul normal de lucru.

 

 

                                                             

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: