DGASPC Brașov angajează asistenți maternali profesioniști

20 de brașoveni au fost deja formați și angajați ca asistenți maternali sunt căutate în
principal persoane dispuse să preia și să lucreze cu copii cu dizabilități selecția are loc în
cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a
copiilor- Cod SMIS 127 169“
20 de brașoveni au fost evaluați, formați, atestați și angajați ca și asistenți maternali în
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, în cadrul
proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor- Cod SMIS
127 169“, bene$ciar Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii și Adopție, la care instituția este partener. În acest an, au fost
angajate 4 persoane, procesul de atestare $ind îngreunat ca urmare a restricțiilor
impuse pe perioada stării de urgență.
DGASPC Brașov continuă procesul de selecție în vederea atestării și angajării de
persoane dornice de a profesa ca asistenți maternali profesioniști, fiind căutate în special persoane
care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități. Acestea vor
beneficia de un spor de 25% la salariu și de o alocație de plasament de 900 de lei/lună, față de 600
de lei/lună pentru un copil fără dizabilități.
Pentru a fi atestată ca asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească
următoarele condiții minime: să aibă disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau
doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună de spațiu care să acopere
necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura
un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu
proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale
(încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.
NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare
prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni,
părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin
hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și
nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are
copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.
Informații suplimentare referitoare la derularea procesului de selecție se pot obține la
Serviciul Management de Caz Alternative Familiale, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin
email, la smc3@dgaspcbv.ro.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: