Declaraţia privind beneficiarul real poate fi depusă până la 1 octombrie 2021

Termenul limită pentru depunerea declaraţiei privind beneficiarul real este 1 octombrie 2021. Declarația poate fi depusă la Camera de Comerț și Industrie Brașov.

 

Temei legal: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561/31.05.2021, pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care a intrat în vigoare la data de 31.05.2021.

  • În anul 2021, declaraţia anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021.
  • Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale. Constatarea contravenţiei se poate face şi de către Oficiu, prin agenţi constatatori proprii.
  • Procesul – verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Camera de Comerț și Industrie Brașov prin Departamentul Juridic-Arbitraj-Resurse Umane prestează serviciul de depunere a declarației privind beneficiarul real la Oficiile Registrului Comerțului din orice județ.

În perioada stării de alertă, declarată pe teritoriul țării, declarațiile beneficiarului real pot fi date sub semnătură privată la sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, în cadrul Departamentului Juridic-Arbitraj-Resurse Umane, care va îndeplini procedura necesară (completare cerere, completare declarație și depunere online) depunerii la O.N.R.C. Tariful acestui serviciu este de 100 de lei (T.V.A. inclus), membrii C.C.I. Brașov beneficiind de o reducere de 10%.

După încetarea stării de alertă, aceste declarații pot fi date în fața unui notar public, avocat sau în fața reprezentantului Registrului Comerțului.

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: