Cursuri gratuite oferite societăților prin proiectul ”Competențe superioare pentru angajații din Regiunea Centru – ID 128236”

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează cu privire la implementerea proiectulului cu titlul  ”Competențe superioare pentru angajații din Regiunea Centru” – ID 128236, finanțat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte POCU/464/3/12/Îmbunatatirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților.

Proiectul este implementat în cadrul unui parteneriat format din Camera de Comerț și Industrie Brașov, Tiger Security Services S.A și Asociația Întreprinderilor mici și mijlocii Covasna – ASIMCOV, pe o perioadă de 18 de luni, cuprinsă între 14.10.2019 – 13.04.2021 și se derulează la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu).

Obiectivul general al proiectului este adaptarea activității a 33 de întreprinderi și 302 angajați din Regiunea Centru la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC și a domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI prin cursuri de formare profesională și asistenta tehnică în elaborarea unei planificări strategice pe termen lung.

Grupul tintă al proiectului este format din 302 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreaga sau cu timp partial) ce provin din întreprinderi care-și desfașoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intentionează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă.

Prin programele de formare profesională realizate în cadrul proiectului, persoanele participante dobândesc beneficii pe termen scurt, mediu si lung care vor facilita adaptarea activității lor la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Pentru înregistrarea în grupul țintă al proiectului “Competențe superiare pentru angajații din Regiunea Centru” – ID 128236, implementat de către Camera de Comerț și Industrie Brașov, este necesar ca obiectul de activitate al firmei să se încadreze într-unul dintre sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC și SNCDI.

Atenție însa, aceste cursuri nu se adresează persoanelor care asigură managementul strategic al întreprinderilor și care ocupă poziții de management în respectivele întreprinderi (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, persoanele care au calitatea de antreprenori care-și gestionează propriile afaceri.

Cursurile disponibile până în prezent sunt:

  • Operator introducere și prelucrare date (Office: Word, Excel, Powerpoint) – pregătire 32h; Condiții de acces: Studii medii;
  • Designer pagini web – inițiere 32h; Condiții de acces: Diploma de bacalaureat;
  • Comunicare în limba englezăspecializare 40h; Condiții de acces: Studii medii;
  • Comunicare în limba germanăinițiere 30h; Condiții de acces: Studii medii;
  • Expert accesare fonduri structurale și de coeziune – specializare, 70 ore; Condiții de acces: studii superioare;
  • Expert formator – specializare 180 ore; Condiții de acces: studii superioare.

Se vor organiza grupe de maxim 20 pers/grupa care vor urma cursuri de inițiere/perfecționare/specializare autorizate ANC și care se vor finaliza cu evaluare și înmanarea unui certificat de absolvire.

Cursurile de formare profesională se vor desfasura atât fizic cât și online, în functie de preferințele întreprinderilor, începând cu luna octombrie 2020.

Dosarele de înscriere se pot transmite prin e-mail până în data de 30.09.2020.

 

 

Persoana contract:

Roșia Micu Cosmin Antoniu | Manager proiect

E-mail: ccibv@ccibv.ro

Telefon: 0268547086

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: