Cursuri de formare profesională organizate în luna septembrie 2018

În luna septembrie 2018 şomerii braşoveni se pot înscrie gratuit la cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: agent de securitate, bucătar, casier, confecționer-asamblor articole din textile, contabil, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, ospătar  și sudor.

Perioada preconizată pentru începerea acestor 8 cursuri de formare profesională este cuprinsă între 26 – 28 septembrie 2018.

Studiile necesare în vederea participării la unul din cursurile de formare profesională sunt: pentru cursul de contabil – liceul cu diploma de bacalaureat; pentru cursul de inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca- liceu cu profil tehnic (diploma de bacalaureat); pentru cursurile de: agent de securitate, casier, confectioner asamblor articole din textile și sudor – studii minime obligatorii pentru cursurile de: bucătar și ospătar- învățământ gimnazial

Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi) iar durata cursului variaza intre 2 si 6 luni conform specificului meseriei.

Documentele necesare inscrierii la un program de formare profesionala sunt următoarele:

  • actul de identitate, în original şi copie;
  • certificat de naştere, în original şi copie;
  • actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
  • actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice
  • cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;
  • recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

Informaţii suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obţine la sediul instituţiei din Brasov, Str. Lungă, Nr.1A, cam.8 sau la tel. 0268/416.879, int. 124.

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: