Cum se desfășoară activitatea la Serviciul ”Pașapoarte”

Începând cu data de 18.05.2020, activitatea structurilor de paşapoarte se va realiza în
următoarele condiţii:
1. Cererile de paşapoarte simple electronice/paşapoarte simple temporare se depun, în
ţară, la sediile serviciilor publice comunitare de paşapoarte, în cadrul programului de lucru
cu publicul afişat atât pe site-ul Direcţiei Generale de Paşapoarte
(www.pasapoarte.mai.gov.ro, secţiunea “Servicii Publice Comunitare de Pașapoarte”),
cât şi pe site-urile instituţiilor prefectului, în baza programărilor on-line efectuate pe
platforma www.epasapoarte.ro.
2. Se menţine măsura suspendării activităţii la punctele de lucru mobile.
3. Cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice, respectiv a paşapoartelor
simple temporare pentru persoanele care solicită acest tip de document de călătorie în baza
dispoziţiilor art. 17^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii
a cetăţenilor români în străinătate, actualizată, şi anume, pentru persoanele care declară că nu
doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic, se pot depune fără să mai fie nevoie
de prezentarea documentelor din care să rezulte necesitatea unor călătorii care se vor
efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii.
Măsura se aplică și în cazul cererilor care se vor depune pe data de 15.05.2020.
4. Persoanele programate trebuie să respecte ora de programare şi să evite
aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului.
5. Accesul solicitanţilor şi, după caz, al reprezentanţilor legali în locaţiile serviciilor
publice comunitare de paşapoarte în vederea depunerii cererii de eliberare a paşaportului
este permis în baza programării on-line şi a documentului de identitate prezentat în original.
În ceea ce priveşte ridicarea paşapoartelor, accesul în locaţii se face pe baza tichetului
eliberat cu ocazia depunerii cererii şi a documentului de identitate, în original.
6. Se modifică intervalul de programare on-line pentru preluarea cererii de eliberare a
documentelor de călătorie de la 7 minute la 10 minute în vederea asigurării timpului necesar
igienizării corespunzătoare după înregistrarea fiecărei cereri.
7. În ceea ce priveşte ridicarea paşaportului simplu electronic, recomandăm
cetăţenilor să opteze pentru expedierea acestuia prin servicii de curierat (cheltuieli de
expediţie 8 lei + TVA) la adresa de domiciliu/reşedinţă din ţară a titularului ori a
persoanei care a formulat cererea.În ceea ce priveşte paşaportul simplu temporar, precizăm că, potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare, acesta nu poate fi livrat prin serviciul de curierat, iar în cazul minorilor
în vârstă de până la 14 ani, depunerea cererii pentru eliberarea unui astfel de document
se poate realiza şi în absenţa lor, prin prezentarea a două fotografii color identice ale
acestora care reprezintă fizionomia actuală a titularului, având dimensiunile 3,5×4,5 cm.
8. Cererile privind exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate/istoric
paşapoarte/scutire taxe vamale, precum şi furnizarea datelor din Registrul Naţional de
Evidenţă a Paşapoartelor Simple se depun la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte, în
cadrul programului de lucru cu publicul afişat pe site-ul instituției
(www.pasapoarte.mai.gov.ro, secţiunea “Contact”), pe baza programării on-line ori
prin corespondenţă poştală, cu precizarea că, în situaţia în care nu este necesară anexarea
unor documente în original, depunerea cererii se poate face şi prin corespondenţă
electronică.
9. La nivelul serviciilor publice comunitare de paşapoarte, cererile privind
exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate/istoric paşapoarte, precum şi furnizarea
datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple se depun la sediul structurii
competente, în cadrul programului de lucru cu publicul afişat, atât pe site-ul Direcţiei
Generale de Paşapoarte (www.pasapoarte.mai.gov.ro, secţiunea “Servicii Publice
Comunitare de Pașapoarte”), cât şi pe site-urile instituţiilor prefectului ori prin
corespondenţă poştală, cu precizarea că, în situaţia în care nu este necesară anexarea unor
documente în original, depunerea cererii se poate face şi prin corespondenţă electronică.
10. Accesul în vederea depunerii/ridicării documentelor de la punctele 8 şi 9 se va face
numai în baza documentului de identitate, în original.
11. În vederea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2, vor fi respectate următoarele
măsuri de protecţie:
– utilizarea măştilor de protecţie atât de către cetăţeni, cât şi de către personalul
structurilor de paşapoarte;
– dezinfectarea, anterior preluării fiecărei cereri, a echipamentelor utilizate;
– respectarea distanţării fizice de cel puţin 1,5 m.
În funcţie atât de evoluţia epidemiologică, cât şi de volumul solicitărilor adresate
structurilor de paşapoarte, măsurile urmează a fi adaptate în mod corespunzător.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: