Cum s-au sucit la o licitație ”profesioniștii” din Consiliul Județean Brașov. Cine răspunde pentru aceste anomalii?

La Consiliul Județean Brașov câștigătorii licitațiilor nu au nicio siguranță că vor fi și cei care vor derula contractul până la capăt. Totul din cauza comisiei de licitație din cadrul instutuției care schimbă câștigătorul fără prea multe discuții.La fel s-a întâmplat în urma aplicării deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) nr. 988/C1/924,927 din data de 20 iunie 2019, prin care a fost admisă contestația depusă de către Asocierea BOG’ART SRL – SC UTI Grup SA – SC UTI Facility Management SA în ceea ce privește rezultatul procedurii de achiziţie publică prin licitaţie deschisă pentru realizarea obiectivului „Aeroportul Internaţional Brașov – Ghimbav Etapa a III-a – Proiectare și Execuție Lucrări de Construcții și Instalații Obiectul Terminal de Pasageri”, astfel că în intervalul 20 iunie – 17 iulie comisia de licitație din cadrul Consiliului Județean Brașov a reevaluat cele patru oferte depuse.

Numai că, la ”a doua încercare” nu a mai fost același câștigător, ci altul deși ofertele au rămas neschimbate. Cum să ai încredere într-o astfel de comisie care azi spune una și mâine alta?

”În 5 iulie, Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a transmis Avizul conform necondiționat pentru procesul-verbal încheiat în urma reevaluării propunerilor tehnice în raport cu cerințele minime din caietul de sarcini. Ulterior s-a trecut la evaluarea propunerilor financiare. Avizul conform necondiționat pentru această etapă procedurală a fost transmis de ANAP Consiliului Județean Brașov în data de 10 iulie.

În consecință, comisia de evaluare a ofertelor a desemnat câștigătoare oferta prezentată de Asocierea BOG’ART SRL (lider asociere) – SC UTI GRUP SA (asociat) – SC UTI FACILITY MANAGEMENT  SA (asociat), după aplicarea criteriului de atribuire și verificarea documentelor-suport aferente probării informațiilor prevăzute în DUAE, cu o valoare de 122.337.126,00 lei fără TVA (145.581.179 lei inclusiv TVA). Amintim că valoarea estimată a acestui proiect de investiții a fost de 136.097.300 lei fără TVA (161.955.787 lei inclusiv TVA).

Comisia a întocmit Raportul procedurii în data de 17 iulie și l-a înaintat la ANAP, în vederea obținerii Avizului conform necondiționat pentru întreaga procedură, iar acest aviz final a fost primit astăzi. Tot astăzi, comisia de licitație a transmis comunicările către cei patru ofertanți. Din acest moment urmează o perioadă de contestații, de zece zile. În cazul în care nu vor fi înregistrate contestații, contractul pentru proiectarea și execuția Terminalului de Pasageri al Aeroportului ar putea fi semnat în data de 31 iulie”, se arataă într-un comunicat de presă.

Oare președintele Adrian Veștea nu vede aceste anomalii? Dacă cei din CJ nu sunt în stare, să fie formată comisia din oameni din alte județe. Dar probabil va ieși iar în fața presei să vorbească de profesionalismul din instituție  🙂

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: