Controale efectuate de Garda Forestieră Brașov. Peste 2.400 mc de material lemnos confiscați

În cursul lunii septembrie Garda Forestieră Brașov a întreprins acțiuni specifice de control, atât cu personalul propriu, cât și în colaborare cu instituții partenere, cu care de altfel a fost încheiat un Plan Comun de Acțiune.

În cadrul acestor acțiuni a participat personal atât din Inspectoratele de Poliție Județene și din Inspectoratele Județene de Jandarmi, cât și delegați ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din raza de activitate a Gărzii Forestiere Brașov.

Astfel, au fost efectuate 116 controale pe regim silvic, din care: 35 acțiuni de controlul circulației materialelor lemnoase, 15 controale la instalații și depozite de materiale lemnoase, 31 controale de fond/parțiale, 35 controale de exploatare.

S-a confiscat fizic un volum de 2.427 mc de material lemnos, care se compune din 2.331 mc lemn rotund, 93 mc cherestea și 3 mc lemn de foc.

De asemenea, s-a confiscat valoric un volum de 160 mc de material lemnos, care se compune din 81 mc lemn rotund, 42 mc cherestea,  37 mc lemn de foc, cu o valoare de 57.872 lei.

Cu ocazia verificărilor de mai sus s-au aplicat 28 amenzi contravenționale în cuantum de 177.500 lei.

În această perioadă s-au verificat un număr de 27 sesizări cu diverse tematici (tăieri ilegale, exploatări forestiere, reduceri de fond forestier, transporturi ilegale de materiale lemnoase, verificare condiții de atestare, etc.);

Personalul Gărzii Forestiere Brașov a participat la 12 predări-primiri de suprafețe neadministrate către structuri silvice de administrare, pentru o suprafață cumulată de 95 ha;

În cursul controalelor și verificărilor întreprinse s-au constatat 3 fapte cu caracter infracțional privind un volum de 89 mc tăiat ilegal, cu o valoare a prejudiciului produs de 31.000 lei. Pentru aceste fapte au fost formulate plângeri penale către organele competente.

Direcția Control asigură în continuare corectarea erorilor de utilizare a sistemului SUMAL 2.0, semnalate atât de către structurile silvice, cât și de către agenții economici, în cursul lunii septembrie fiind constatate și remediate 143 erori. Pe lângă acestea s-a continuat consilierea pe probleme de folosire a aplicațiilor și interfețelor web.

 

În ceea ce privește controlul respectării regimului cinegetic, au fost efectuate: 3 acțiuni de prevenire braconaj, 21 evaluări trofee ale speciilor de vânat, 11 verificări privind respectarea regimului autorizațiilor de vânătoare și al criteriilor de licențiere a gestionarilor de fonduri cinegetice, 4 controale de fond, 177 participări în comisiile de evaluare a pagubelor produse de speciile de interes cinegetic.

Cu ocazia verificărilor de mai sus s-au aplicat 3 amenzi contravenționale în cuantum de 750 lei.

Prin personalul de specialitate, Garda Forestieră Brașov a participat la acțiunile de îndepărtare a exemplarelor de urs și și-a dat acceptul, conform prevederilor OUG nr. 81/2021, pentru relocarea a 3 exemplare de urs brun din județele Brașov (1 exemplar), respectiv din județul Mureș (2 exemplare).

 

Garda Forestieră Brașov își continuă activitatea de control al regimului silvic și cinegetic și atrage atenția că faptele ce vor afecta integritatea fondului forestier național vor fi pedepsite conform legislației în vigoare.

Totodată se va continua și colaborarea în baza Planului Comun de Acțiune cu structurile menționate mai sus, în toate județele din raza de activitate a Gărzii Forestiere Brașov, scopul principal fiind combaterea tuturor faptelor ilicite cu privire la regimul silvic și cinegetic.

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: