Lansarea proiectului ”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Orășenesc Rupea prin achiziționarea de echipamente și dotări specifice”

Spitalul Orășenesc Rupea, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. 504 din 26.03.2021 anunță începerea proiectului ”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Orășenesc Rupea prin achiziționarea de echipamente și dotări specifice”, cod SMIS 2014+ 141150, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.   

Perioada de implementare a Proiectului este de 17 luni, respectiv între data 01 August 2020 și data 31 Decembrie 2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității de reactie la criza de sănatate publică cauzată de răspandirea virusului SARS-CoV-2 prin dotarea corespunzătoare a spitalului suport – Spitalul Orășenesc Rupea cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID-19 și pentru gestionarea situașiei de urgență provocată de criza COVID-19, în vederea obținerii unui răspuns util și eficient al sistemului medical public la criza COVID-19.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea eficienței și calității actului medical prin dotarea Spitalului Orășenesc Rupea cu echipamente și dotări specifice, necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID – 19, protecția personalului medical și pentru gestionarea situației de urgentă provocată de criza COVID – 19.
  2. Scăderea timpului de diagnosticare și tratament a pacienților suspecți sau confirmați, precum și prevenție/ depistare precoce a pacienților cu infecție COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a Spitalului Orășenesc Rupea
  3. Asigurarea accesului egal al cetățenilor la serviciile de sănătate publică prin realizarea unui sistem sanitar modern și eficient pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID – 19 și pentru gestionarea situașiei de urgență provocată de criza COVID – 1.
  4. Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 – Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare. Indicatorul e unul calitativ: Înainte de intervenția POIM: NU; Ulterior intervenției POIM: DA.

În urma implementării proiectului sunt așteptate a fi obținute următoarele rezultate:

  1. 1 unitate sanitară publică dotată cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală necesare gestionării situației de urgență provocată de virusul SARS-CoV-2, conform Anexei 10. Lista echipamentelor / dotărilor propuse spre finanțare prin proiect.
  2. 176 buc echipamente și aparatură medicale achiziționate pentru ridicarea nivelului calitativ al actului medical.
  3. 630 buc dispozitive de protecție personală achiziționate în vederea creării condițiilor optime de desfășurare a actului medical.

 

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 15.141.453,77 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională – 15.022.083,56 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional – 0,00 lei, valoarea co-finanţarii eligibile a Beneficiarului – 0,00 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA – 119.370,21 lei.

Date de contact beneficiar: Oraș Rupea, Str. Republicii nr. 128, județul Brașov, cod postal 505500, România telefon 0268 260 891, fax 0268260601, e-mail             secretariat@spitalrupea.ro, persoană de contact HETREA MARIA – Manager de      proiect UIP.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: