Consilierul Local USR PLUS din Şinca Nouă, Ioan Chiujdea, solicită Prefectului demararea unei anchete la nivelul comunei şi cercetarea disciplinară a secretarului general

Ioan Chiujdea, consilier din partea Alianţei USR PLUS în cadrul Consiliul Local al comunei Șinca Nouă, a sesizat Instituţia Prefectului în legătură cu nerespectarea prevederilor legale de către secretarul general și viceprimarul comunei Șinca Nouă (cu atribuții de primar), în privinţa convocării şedinţelor de Consiliu Local.

Încă de la începutul mandatului, secretarul general al comunei Șinca Nouă refuză respectarea prevederilor din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ (art. 134, alin. 5), potrivit cărora convocarea unei şedinţe de Consiliu Local trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:

  1. a) data, ora și locul desfășurării;
  2. b) proiectul ordinii de zi;
  3. c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
  4. d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit opțiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
  5. e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;
  6. f) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri”.

Modul în care a fost convocată şedinţa Consiliului Local din data de 30 martie nu respectă aceste cerinţe legale. Prin nerespectarea acestor prevederi, consilierilor locali li se îngrădeşte dreptul de a-şi exercita mandatul în condiţiile stabilite de legiuitor, aceştia neputând lua decizii în cunoştinţă de cauză.

O altă încălcare a Codului Administrativ este aceea că proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului Local nu a fost adus la cunoştinţa locuitorilor comunei, prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei sau prin orice alte mijloace.

Mai mult decât atât, proiectele de hotărâri ale consiliului local propuse pentru şedinţa din 30 martie, nici măcar nu au fost transmise comisiilor de specialitate, în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor, astfel încât comisiile nu au avut cum să emită aviz pentru adoptarea sau respingerea proiectelor de hotărâri enumerate în convocator.

Ioan Chiujdea, consilier USR PLUS în Consiliul Local al comunei Șinca Nouă:

Consider că, în aceste condiţii, se impune anularea convocării şedinţei din data de 30 martie şi emiterea unei noi dispoziţii de convocare cu respectarea tuturor etapelor şi prevederilor legale.

De asemenea, am solicitat Instituţiei Prefectului demararea cu celeritate a unei anchete la nivelul comunei Şinca Nouă, precum şi cercetarea disciplinară a secretarului general al comunei. Este inadmisibil să ne confruntăm cu astfel de încălcări flagrante ale legii, prin care sunt îngrădite atât drepturile cetăţenilor, cât şi cele ale consilierilor locali, aleşi tot de către cetăţeni, pentru a le reprezenta interesele în cadrul administraţiei locale.

 

Alianţa USR PLUS – judeţul Braşov

19 aprilie 2021

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: