Consilierii locali au votat pentru ca toți bebelușii născuți din 1 ianuarie 2019 să beneficieze de programul „Trusou pentru nou-născuți“

Toți bebelușii născuți din 1 ianuarie 2019 vor beneficia de programul „Trusou pentru nou-născuți“, au decis astăzi consilierii locali, care au inclus această precizare în textul HCL nr.664/2018, prin care s-a aprobat implementarea, la nivelul Municipiului Brașov, a programului „Trusou pentru nou-născut”. Implementarea programului se va face după aprobarea bugetului local. Tot atunci se va deshide și procedura de depunere a dosarelor.

Detalii privind modul de aplicare, conținutul pachetului și condițiile de acordare aici:

“Trusoul pentru nou-născut“, acordat tuturor bebelușilor născuți din 1 ianuarie
Toți bebelușii născuți din 1 ianuarie 2019 vor beneficia de programul „Trusou pentru nou-născuți“, au decis astăzi consilierii locali, care au inclus această precizare în textul HCL nr.664/2018, prin care s-a aprobat implementarea, la nivelul Municipiului Brașov, a programului „Trusou pentru nou-născut”.
A rămas însă valabilă mențiunea potrivit căreia punerea efectivă în aplicare a programului se va face după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a Municipiului Brașov.
Tot astăzi, consiliul local a decis ca suma de 1.500 de lei, care reprezintă cuantumul pachetului pe care îl vor primi părinții cu domiciliul în Brașov pentru fiecare nou-născut, să reprezinte un pachet de produse, nu un număr de vouchere, așa cum fusese aprobat inițial programul. Vouchere se vor acorda doar pentru copiii născuți în perioada de la 1 ianuarie 2019 și până la momentul intrării efective în vigoare a programului.
Potrivit legii, bugetele locale se adoptă în termen de 45 de zile după adoptarea bugetului național, care, deocamdată, se află în procedură de adoptare.
Ce conține pachetul „Trusou pentru nou-născut“
1 Body 82 Pantaloni 63 Bluză 64 Căciulițe 45 Șosete 56 Botoși 27 Pătură învelit 28 Salopete 59 Prosop baie bumbac 210 Biberon 411 Suzete 212 Bavete 413 Șervetele umede 514 Scutece absorbante 115 Set îngrijire bebeluș (termometru digital, aspirator nas, forfecuță, unghiera, perie / pieptene păr, etc...) 116 Set produse cosmetice (ulei, șampon, săpun, cremă de corp, etc) 117 Cutie ambalare produse 1
METODOLOGIA DE ACORDARE
Se va acorda, pentru fiecare copil, un trusou constând în produse destinate nevoilor de creștere și îngrijire a copilului în primele trei luni de viață, conform procedurii de la pct.A. Având în vedere aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 precum și perioada necesară realizării demersurilor pentru achiziție, în condițiile unei diversități ale produselor existente pe piață de natura celor incluse în trusou și a volumului mare al achiziției, pentru copiii născuți după data de 1 ianuarie și până la data implementării prin acordare de produse, se vor acorda tichete valorice, conform procedurii de la pct.B
A.Condiții de acordare a trusoului în produse
Petru a beneficia de trusoul pentru nou născut trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
1. Cel puțin unul dintre părinți/părintele singur să aibă domiciliul stabil pe raza Municipiului Brașov de cel puțin 1 an înainte de data nașterii copilului;2. Nașterea copilului este înregistrată la o maternitate din cadrul unităților sanitare, publice sau private, cu paturi de pe raza Municipiul Brașov;3. Să fi depus cerere pentru acordarea trusoului până la externare. În cazul copiilor născuți în alte unități medicale cu paturi sau în cazul în care, din motive obiective nu s-a putut depune cererea până la externare, cererea se poate depune în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data nașterii copilului;4. Solicitantul nu are datorii neeșalonate față de bugetul local.
Actele necesare solicitării și atestării dreptului la trusou
· Cerere tipizată;· Actul de identitate al solicitantului ( copie și originalul pentru verificarea conformității);· Actul de identitate al celuilalt părinte (copie și originalul pentru verificarea conformității);· Certificat medical constatator al născutului viu (copie);· bilet de ieșire din spital în cazul copiilor născuți în unități medicale cu paturi sau în cazul în care cererea se depune după externare (copie);· altele, după caz.
Depunerea cererii
Cererea, completată de către unul dintre părinții copilului, însoțită de actele doveditoare, se va depune la sediul Spitalului de obstetrică ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea Brașov”, denumit în continuare Maternitate. Cererile vor fi preluate de la solicitanți de către personalul Direcției de Asistență Socială Brașov, denumită în continuare, DAS și înregistrate in aplicația informatică INFOCET și prelucrate prin intermediul aplicației SICO. In cazul nașterilor produse în alte unități spitalicești cu paturi de pe raza Municipiului Brașov sau pentru situațiile în care nu s-a putut depune cererea la Maternitate, cererea va fi depusă la sediul DAS.
Aprobarea cererii și distribuirea trusoului
· Primăria Municipiului Brașov, prin DAS, acordă trusoul pentru nou-născut sub formă de produse, în valoare de 1500 lei.· Cererile și actele doveditoare vor fi analizate de persoane responsabile cu activitatea de primire și de verificare, desemnate prin Decizie a Directorului General al Direcției de Asistență Socială Brașov, urmând ca fișele de post ale acestora să fie completate în consecință.· Pentru verificarea îndeplinirii condiției ca solicitantul să nu aibă datorii neeșalonate, față de bugetul local, se va utiliza aplicația informatică pusă la dispoziție de Direcția Fiscală Brașov.· După verificare, cererile vor fi aprobate/respinse prin Decizie a Directorului General al Direcției de Asistență Socială Brașov. Deciziile vor fi întocmite în trei exemplare originale din care un exemplar va fi gestionat și arhivat împreună cu cererea, un exemplar la Secretariatul instituției, iar un exemplar pentru beneficiar. Decizia de aprobare va fi remisă beneficiarului odată cu trusoul, acesta semnând de primire.· Decizia de respingere va fi comunicată solicitantului, la adresa de domiciliu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile de la emitere.· "Trusoul pentru nou- născut “ se acordă o singură data pentru fiecare nou-născut, la ieșirea din Maternitate. Pentru copiii născuți în alte unități medicale cu paturi sau pentru care nu s-a depus cerere la Maternitate, trusoul se va înmâna la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov.
B. Condiții de acordare a trusoului în tichete valorice
Pentru copii născuți în perioada scursă între 01 ianuarie 2019 și data implementării proiectului prin acordare de produse, trusoul pentru nou-născut se va acorda sub formă de tichete valorice în cuantum de 1500 lei.
Pentru a beneficia de trusoul pentru nou născut  trebuie să  fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1.Cel puțin unul dintre părinți/părintele singur să aibă domiciliul stabil pe raza Municipiului Brașov de cel puțin 1 an înainte de data nașterii copilului;2. Nașterea copilului este înregistrată la o maternitate din cadrul unităților sanitare, publice sau private, cu paturi de pe raza Municipiul Brașov;3. Să fi depus cerere pentru acordarea trusoului în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;4. Solicitantul nu are datorii neeșalonate față de bugetul local.
Actele necesare solicitării și atestării dreptului la trusou
· Cerere tipizată, conform Anexei IB la prezenta Metodologie;· Actul de identitate al solicitantului ( copie și originalul pentru verificarea conformității);· Actul de identitate al celuilalt părinte (copie și originalul pentru verificarea conformității);· certificatul de naștere a copilului pentru copiii născuți in perioada cuprinsă între 01 ianuarie 2019 și data implementării programului prin acordare de produse;· altele, după caz.
Depunerea cererii
· Cererea, completată de către unul dintre părinții copilului, însoțită de actele doveditoare, se va depune la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov (DAS).· În cazul depunerii directe,  actele de stare civilă (acte de identitate, certificate de naștere) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana responsabilă din cadrul SPS. · Cererile și actele doveditoare semnate și datate, pot fi depuse prin corespondență poștală sau prin E-mail la adresa: dasbv@dasbv.ro în format scanat. In cazul transmiterii cererilor prin corespondență, la înmânarea tichetelor se vor certifica copiile pentru conformitate prin confruntarea cu actele originale.· La depunerea directă vor fi înregistrate doar dosarele corecte și complete. In cazul transmiterii prin corespondență poștală sau electronică, cererile incomplete (lipsă acte doveditoare, cereri nesemnate, nedatate, etc) vor putea fi completate fără a se depăși termenul de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
Aprobarea cererii și distribuirea trusoului
· Cererile și actele doveditoare vor fi analizate de persoane responsabile cu activitatea de primire și de verificare, desemnate prin Decizie a Directorului General al Direcției de Asistență Socială Brașov, urmând ca fișele de post să fie completate în consecință.· Pentru verificarea îndeplinirii condiției ca solicitantul să nu aibă datorii neeșalonate, față de bugetul local, se va utiliza aplicația informatică pusă la dispoziție de Direcția Fiscală Brașov.· După verificare, cererile vor fi aprobate/respinse prin Decizie a Directorului General al Direcției de Asistență Socială Brașov. Deciziile vor fi întocmite în trei exemplare originale din care un exemplar va fi gestionat și arhivat împreună cu cererea, un exemplar la Secretariatul instituției, iar un exemplar pentru beneficiar. Decizia de aprobare va fi remisă beneficiarului odată cu trusoul, acesta semnând de primire.· Decizia de respingere va fi comunicată solicitantului, la adresa de domiciliu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile de la emitere.· „Trusoul pentru nou- născut“ se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut, prin înmânarea de tichete valorice în cuantum de 1500 lei.· Tichetele vor putea fi folosite numai pentru cumpărarea/achiziționarea de:-alimente și produse/aparatură destinate administrării alimentației copilului;-scutece și imbrăcăminte destinată copilului;-produse de cosmetică și igienă specifice vârstei copilului;-aparatură destinată monitorizării stării de sănătate a copilului;-pătuț, lenjerie, cărucior, masa de înfășat.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: