Conducerea unui spital mai presus decât instanțele judecătorești. Ce a pățit un medic care a intrat în concediu de creștere a copilului (FOTO)

În România anului 2021, un medic care a ”îndrăznit” să intre în concediu de îngrjire copil își caută dreptatea în instanță. Este vorba despre medicul Veronica Grigore. În aprilie 2019, cadrul medical a intrat în concediu de creștere a copilului. Atunci au început și problemele pentru că imediat a fost înlocuită de un alt medic. În ianuarie 2020, medicul Veronica Grigore s-a întors la muncă, dar cu un program de 5 ore pe zi, conform legislației în vigoare. Imediat au început și abuzurile din partea conducerii spitalului, acestea fiind confirmate și de către Curtea de Conturi, dar și de către instanță. Cu toate că medicul și-a câștigat drepturile în fața magistraților, conducerea Spitalului Județean întârzie să pună în aplicare sentința judecătorească. Cu alte cuvinte, conducerea unității medicale se crede mai presus decât legea.

Începând cu data de 15 ianuarie 2020, de când am revenit la serviciu am fost supusă în permanență la un tratament injust și degradant, atât în fața pacienților cât și în fața colegilor. Managerul unității a refuzat să îndeplinească procedura privind reluarea Contractului pentru servicii medicale spitalicești, în regim de spitalizare continuă și de zi cu Casa de Asigurări de Sănătate Covasna.

Astfel, deși m-am prezentat la serviciu începând cu data de 15.01.2020, nu am putut să eliberez prescripții medicale, să fac internări/externări, practic nu mi-am putut desfășura activitatea deoarece calculatorul nu mi-a permis accesul în sistemul coordonat de CNAS, fapt datorat în exclusivitate managerului de spital. În mod intenționat acesta a creat un mediu ostil și m-a supus unui tratament injust, obstrucționându-mi dreptul la muncă.        

Mai mult, fără acordul meu, conducerea institutiei mi-a impus un program, care nu corespunde cu cel anterior plecării mele. Doresc să subliniez faptul că am ocupat postul de medic reumatolog din cadrul Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Fogolyan Kristof’’ din Sfântu Gheorghe prin concurs, pe perioadă nedeterminată, cu normă de bază pe spital și nu pe policlinică. Mentionez ca pana in acest moment nu mi s-a comunicat programul modificat ca urmare a câștigării procesului la tribunalul Covasna.Toate acestea au repercusiuni grave asupra monitorizarii si modului de administrare a tratamentului pentru pacienții cronici și nu numai și asupra calității actului medical.

Mai mult decat atat, voi lupta pentru respectarea drepturilor pacientilor, pentru dreptul lor de a-si alege medicul curant si de a primi ingrijiri de cea mai inalta calitate, pentru dreptul lor de a fi informati si respectati.

         Caracterul umanitar al profesiei de medic, respectul si loialitatea fata de pacient vor ramane intotdeauna mai presus decat orice.

 Cele semnalate mai sus au fost constatat și de către Curtea de conturi”, a declarat medicul Veronica Grigore. 

Ce spune avocatul Ioana Henegar:

Este un abuz grosolan și o discriminare dusă la extrem la adresa clientei mele, la adresa instanțelor de judecată, precum și la adresa pacienților.În plină criză sanitară și financiară, conducerea spitalului nu a pregetat o secundă să angajeze instituția în efectuarea de cheltuieli inutile, cu scopul de a o șicana pe clienta mea, în loc să folosească fondurile și resursele de care dispune pentru a îmbunătății condițiile din spitalInteresele și orgoliile personale au condus la situații pe care instituțiile abilitate le-au sancționat ca nelegale, așa  cum a constatat de altfel și instanța de judecată.

După părerea mea, acest management defectuos nu este din culpă, ci este rezultatul unei intenții directe și a unui dispreț față de lege, banul public și moralitate.

Refuzul abuziv al spitalului de a executa hotărârea obligatorie a instanței de judecată, ne forțează să începem executarea silită împotriva acestuia. Astfel, la cheltuielile de judecată la care instituția a fost obligată deja, se vor adaugă și penalități pe fiecare zi de întârziere, până la executarea obligației”, a declarat avocatul Ioana Henegar. 

 

Povestea pe larg a medicului Veronica Grigore:

Subsemnata sunt angajata Spitalul Județean de Urgență ,,Dr. Fogolyan Kristof’’ Sfântu Gheorghe în calitate de medic primar reumatologie – post  ocupat prin concurs, pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă, conform Contractului Individual de munca nr. nr. 135/2008. La data de 02.05.2019 prin Dispoziția nr. 258 am fost numită în funcția de conducere de medic coordonator al compartimentului de reumatologie, pe considerentul că sunt singurul medic reumatolog din spital și de pe secția de reumatolgie cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă de bază pe spital, post de muncă ocupat în mod legal.

La cererea subsemnatei, prin Decizia nr. 168/2019 emisă de către Spitalului Județean de Urgență,,Dr. Fogolyan Kristof’’ s-a dispus suspendarea CIM nr. 135/2008 pentru concediul de creștere copil în vârstă de până la 2 ani.
Prin cererea înregistrată sub nr. 19121/3991 la data de 19.12.2019, am solicitat conducerii spitalului reluarea activității înaintea termenului de împlinire a vârstei de 2 ani a copilului. În baza acestei solicitări, angajatorul a emis Dispoziția nr. 425/2019, prin care s-a stabilit că începând cu data de 15 ianuarie 2020, încetează suspendarea Contractului Individual de muncă nr. 135/2008, încheiat pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, sens în care s-a încheiat și Actul Adițional nr. 1957/4014/23.12.2019 la CIM 135/2008.
Ambele acte prevăd reîntoarcerea și reintegrarea mea la locul de muncă în aceleași condiții ca înainte de suspendare, mai puțin programul de desfășurare a orelor de lucru pe secție și pe policlinică. Însă, deși actele respectă aparent condițiile de legalitate, situația în fapt este alta. Managerul unității a refuzat să transmită, să înregistreze și să opereze la timp actele menționate mai sus, la Casa de Asigurări de Sănătate Covasna, astfel încât acestea să își poată produce efectele în raport cu pacienții, respectiv decontarea serviciilor medicale de care beneficiază pacienții, tratamente, proceduri, cazare, medicamente etc. Astfel, deși m-am prezentat la serviciu începând cu data de 15.01.2020, nu am putut elibera prescripții medicale, nu am putut face internări/externări, practic nu mi-am putut desfășura activitatea deoarece calculatorul nu mi-a permis accesul în sistemul coordonat de CNAS, situație care a trenat până la data de 29.02.2020. 
Având în vedere că reîntoarcerea la locul de muncă s-a făcut înainte de împlinirea copilului a vârstei de 2 ani, precum și faptul că încă mă aflu în perioada de lăuzie prin faptul că alăptez copilul în vârsta de 9 luni, am solicitat prin Cererea înregistrată sub nr. 60/06.01.2020 reducerea programului zilnic de lucru cu două ore în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 3 din OUG 96/2003, în intervalul orar 8,00-13,00.
La solicitarea subsemnatei s-a întocmit Dispoziția nr. 9/2020 emisă la data de 13.01.2020 prin care s-a stabilit că se modifică durata muncii, ca măsură de protecție a salariatei „pe timpul sarcinii” (sic!), la 5 ore pe zi lucrătoare și 25 de ore pe săptămână.
 Ulterior, prin Dispoziția nr. 22/2020 emisă la data de 30.01.2020, s-a stabilit unilateral de către managerul spitalului modalitatea de desfășurare a activității curente pe zi lucrătoare precum și unitățile de lucru, fiindu-mi repartizate 4 ore/zi la cabinetul de specialitate reumatologie și 1 oră/zi în compartimentul reumatologie. Menționez că în termeni uzuali compartimentul de reumatologie reprezintă unitatea spitalicească, respectiv secția de reumatologie, iar cabinetul specialitate reumatologie, reprezintă activitatea de policlinică, adică consultații acordate în policlinică pe bază de programare, în regim ambulatoriu, nu de spitalizare continuă (internare).
Ori, așa cum am arătat mai sus, subsemnata sunt medic primar în specialitatea reumatologie, angajată cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată pe postul din Compartimentul de Reumatologie, unde îndeplinesc și funcția de medic coordonator de compartiment/ șef de secție, iar înainte de suspendare aveam 1 oră de policlinică (ambulatoriu) și 6 ore pe secție (spitalizare continuă).
 Am contestat în instanță Dispoziția nr. 22/2020 – dosar nr. 211/119/2020 aflat pe rolul Tribunalului Covasna. După demersul meu judiciar, a fost emisă dispoziția care face obiectul prezentei contestații prin care mi s-a schimbat din nou programul de muncă, în sensul că mi s-au acordat 2 ore pe secție și 3 ore pe policlinică.
Menționez că dosarul nr. 211/119/2020 aflat pe rolul Tribunalului Covasna având ca obiect contestarea Dispoziția nr. 22/2020 a fost soluționat și spitalul a fost obligat să îmi achite cheltuieli de judecată.
Programul stabilit prin Dispoziția nr.60/2020 nu permite desfășurarea în condiții normale de muncă a atribuțiilor prevăzute în fișa postului pe secție, ducând pe de o parte, la imposibilitatea realizării actului medical în relația medic-pacient, iar pe de altă parte, la nerespectarea clauzelor din fișa postului în calitatea de șef de secție, datorita programului limitat de 2 ore/zi/secție. Mai mult, se susține că programul este stabilit în acest mod pentru ca subsemnata să pot beneficia de prevederile privind protecția maternității la locul de muncă, însă în realitate modalitatea haotică a repartizării orelor pe policlinică și secție, arată contrariul.
La controlul Curții de Conturi s-a constatat că:
– Neefectuarea de către managerul spitalului a demersurilor la Casa de Asigurări de Sănătate Covasna, în vederea includerii programului de lucru a dnei. Dr. Grigore Veronica după revenirea la locul de muncă din perioada de suspendare pentru creștere copil. Conducerea spitalului nu a gestionat corespunzător situația creată, limitându-se la întocmirea unor documente în corespondența cu dr. Grigore Veronica și care nu a condus la reglementarea situației juridice de muncă pentru includerea dnei dr în categoria furnizorilor de servicii medicale.
S-a constatat că în perioada 2019-2020 s-au făcut plăți nelegale cu titlu de ore suplimentare în baza unui Contract de prestări servicii, peste un număr superior de ore celui în care un medic are program de lucru. 
S-a dispus de către Curtea de Conturi în sarcina instituției:
– stabilirea întinderii plăților nelegale efectuate în perioada 2019-2020, cu titlu de ore suplimentare par PFA, în sarcina directorului medical și a managerului
– încasarea în contul entității a plăților nelegale stabilite, la care se vor calcula accesorii aferente până la data recuperăriiefective
– regularizarea cu bugetul general consolidat al statului, a plăților efectuate cu titlu de contribuții, dacă este cazul.
Prin sentința 1027/2020 pronunțată de tribunalul Covasna, care este obligatorie și executorie de drept de la pronunțare, conform dispozițiilor art. 274 Codul Muncii, spitalul trebuia să modifice programul de lucru al dnei dr. conform programului avut înainte de concediu de creștere copil.”.

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: