Condiții de acces în sediile Instituției Prefectului-Județul Brașov

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1130/2021, prefectul Mihai Cătălin Văsii a emis Ordinul nr. 947/2021, privind modificarea și completarea Regulamentului de acces în sediile Instituției Prefectului-Județul Brașov.
Astfel, începând cu data de 25 octombrie 2021, se modifică și se completează temporar Regulile de acces și circulație în Palatul Administrativ din Bulevardul Eroilor nr. 5 și în imobilul de pe str. Turnului nr. 13, în sensul că accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în această incintă este permis doar celor care:
– fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-COV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
– fac dovada unui rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau a unui rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
– fac dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2.
Măsurile de mai sus nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Evaluarea încadrării în condițiile de acces în Palatul Administrativ se realizează de către personalul de pază – personal militar al Inspectoratului Județean de Jandarmi „Nicolae Titulescu” Brașov, la punctul de control acces, iar în imobilul de pe str. Turnului nr. 13 – de către personalul militar al Grupării de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov, la punctul de acces principal, prin solicitarea și verificarea documentelor prezentate ca dovadă a încadrării în condițiile de acces, coroborate cu datele de identitate ale persoanei care solicită accesul.
Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada încadrării în condițiile de acces prin intermediul certificatelor digitale ale UE privind COVID-19. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Triajul epidemiologic, dezinfectarea obligatorie a mâinilor la intrarea în Palatul Administrativ și în imobilul de pe str. Turnului nr. 13, precum și măsura purtării măștii – astfel încât aceasta să acopere nasul și gura – rămân valabile în toată perioada stării de alertă.
Pentru persoanele care nu se încadrează în condițiile de acces, asigurarea accesului, prin excepție, la serviciile de apostilare – conform art. 12 alin. 8 din Anexa 3 a HG nr. 1130/22.10.2021 – se asigură, la solicitare, prin preluarea respectiv predarea documentelor, în exteriorul clădirii Palatului Administrativ, de către persoana desemnată cu activitatea de apostilare.
Evaluarea îndeplinirii condițiilor de acces a vizitatorilor se realizează o singură dată, la intrarea în imobil.
Nesupunerea vizitatorilor la procedura de evaluare privind îndeplinirea condițiilor de acces la intrarea în instituție atrage după sine interzicerea accesului.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: