Concurs de admitere la Academia de Politie si Scolile de Agenti de Politie

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, strada Nicolae Titulescu nr. 28, județul Brașov desfășoară activități de recrutare și selecție a candidaţilor, bărbaţi și femei, pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), respectiv ale Ministerului Apărării Naționale (M.Ap.N) și Serviciului Român de Informații (S.R.I.) care pregătesc specialiști pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2017.

 

La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne poate participa orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • Să fie absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat (dovada se face cu diplomă sau adeverință);
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să cunoască, la nivel mediu, o limbă străină (engleză, franceză sau germană);
 • Să aibă vâsta de minim 18 ani împliniți sau să-i împlinești în anul 2017;
 • Să aibă vârsta de până la 27 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului (pentru instituțiile de învațamânt ale MApN);
 • Să aibă vârsta de până la 23 de ani împliniți pentru Academia de Informații a SRI;
 • Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie apt medical, fizic şi psihic;
 • Să nu aibă antecedente penale sau să nu fii în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi desfășurat activități de poliție politică,cum sunt definite prin lege;
 • Să îndeplinească criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice cu statut special;
 • Să aibă înălţimea de minimum 1,70 m (dacă eşti băiat), respectiv 1,65 (dacă eşti fată).

Instituţiile de învăţământ ale MAI pentru care candidaţii pot participa la concursul de admitere sunt următoarele:

1.Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie, programul de studii universitare de licenţă, specializările „Ordine şi siguranţă publică” şi „Drept”, învăţământ de zi, cu durata de 3, respectiv 4 ani;

 1. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, învăţământ preuniversitar – postliceal cu durata de 2 ani;
 2. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, învăţământ preuniversitar – postliceal cu durata de 2 ani.

 

La concursul de admitere în Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti, candidaţii vor susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba română (gramatică), o limbă străină şi istoria românilor, iar la concursul de admitere în şcolile de agenţi de poliţie vor susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba română (gramatică) şi o limbă străină.

Înscrierea și depunerea dosarelor în volum complet se face în zilele de luni și miercuri între orele 10,00- 12,00, iar marți și joi între orele 13,00 – 15,00  la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Brașov, situat în mun. Brașov, str. N Titulescu  nr. 10, CAM. 3 C (intrarea din str. N. Titulescu – Cazier judiciar)

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Brașov, la telefon 0268/407500 interior 20237, 20104, 20106 sau la adresa de internet http://www.bv.politiaromana.ro

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: