Comisie pentru evaluarea pagubelor provocate de ploi în Bran și Moieciu

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a emis Ordinul nr. 689/02.08.2021, privind constituirea Comisiei de evaluare a pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în unitățile administrativ-teritoriale Bran și Moieciu.

Comisia de evaluare a pagubelor este formată din reprezentanți ai următoarelor instituții:

– Consiliul Județean Brașov

– Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov

– Instituția Prefectului – Județul Brașov

– Inspectoratul de Stat în Construcții Brașov

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov

– Garda Forestieră Brașov

– Direcția pentru Agricultură Județeană Brașov.

La lucrările comisiei va participa și câte un reprezentant al unităților administrativ-teritoriale Bran și Moieciu.

În funcție de cele constatate, cu acordul prefectului județului Brașov, la lucrările comisiei vor putea participa și reprezentanți ai altor instituții publice.

Având în vedere caracterul de urgență, comisia va întocmi un proces-verbal constatator ce urmează a fi avizat de către prefectul județului Brașov.

 

■ Pe baza procesului-verbal constatator, unitățile administrativ-teritoriale Bran și Moieciu vor solicita Companiei Naționale de Investiții sprijin financiar din Fondul de intervenție/fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru remedierea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase.

 

■ Pe baza constatărilor comisiei de evaluare a pagubelor și în baza Hotărârii Guvernului nr. 671 din 24 iunie 2021, familiile și persoanele singure ale căror locuințe, în care acestea trăiesc efectiv, au fost afectate de inundații în cele două unități administrativ-teritoriale vor primi ajutoare de urgență nominale, aprobate prin notă de către ministrul Muncii și Protecției Sociale sau de persoana desemnată în acest scop, pe baza borderourilor întocmite de către Agenția Județean de Plăți și Inspecție Socială Brașov.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: