Colectarea, sortarea și valorificarea corespunzătoare a deşeurilor reciclabile, prioritate pentru ADI ISO Mediu

Încă de la preluarea conducerii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu, primarul Liviu Călin Butnariu a considerat absolut necesară o bază de date tehnice completă privind sistemul de salubrizare și de gestionare a deșeurilor în fiecare localitate a județului Braşov. Astfel, asociaţia ar putea avea o oglindă a județului în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Informațiile dobândite în această primă etapă ajută la monitorizarea îndeplinirii obligațiilor operatorilor de deșeuri și a UAT-urilor conform țintelor și obiectivelor din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. Prin efectuarea de verificări în teren, cu ajutorul Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul Județean Brașov și a reprezentanţilor UAT-urilor, au fost identificate zonele unde există probleme.

Pentru a face față provocărilor actuale și viitoare privind gestionarea deșeurilor, prin personalul specializat al ADI, am considerat oportun pentru respectarea legislației în vigoare, crearea unei proceduri unitare de lucru cu Organismele Intermediare de Răspundere Extinsă a Producătorului(OIREP) pentru toate UAT-urile din județ. Concret am început demersurile ca toate primăriile care nu și-au atins gradul de 50% deviere de la depozitare să acorde asociaţiei, sub formă de mandat special, dreptul să exercite în numele și pe seama Unității Administrativ-Teritoriale atribuțiile, drepturile și obligațiile de monitorizare și control a contractelor încheiate cu operatorii de salubritate. Prin aceste mandate se vor respecta prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 Iulie 2018 și se va asigura relaționarea cu Organismele care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorilor. Până în prezent au fost adoptate 18 HCL-uri prin care ADI a primit mandat special, fiind în curs de emitere, până la sfârșitul lunii, încă 12 HCL-uri. Prin acest mandat special acordat de UAT-urile membre Asociaţiei ISO Mediu trebuie implementate următoarele:
1) să asigure suportul și informațiile necesare procesului de actualizare a documentației care stă la baza serviciului de salubrizare;
2) să verifice datele corespunzătoare cantităților totale ale fluxurilor de deșeuri;
3) să asigure confirmarea oficială a cantităților totale ale fluxurilor de deșeuri de ambalaje;
4)să gestioneze corect fluxul financiar corespunzător relaționării cu Organizațiile care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorului pentru salubrist sau colector, fluxul financiar pentru organizarea campaniilor de conștientizare și fluxul financiar pentru verificarea datelor și confirmarea oficială a cantităților.
Punctul de plecare pentru ca operatorii de salubritate să își poată primi sumele reprezentând bonificația pentru trasabilitatea deșeurilor este reprezentat de confirmarea datelor de către ADI, care reflectă totodată un plus de responsabilitate pe care o are această structură.

Astfel, parcurgerea tuturor pașilor pentru a asigura colectarea, sortarea și valorificarea corespunzatoare a deşeurilor reciclabile din deșeurile municipale este prioritară pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, acesta fiind si motivul pentru care obiectivul acestui an este Realizarea proiectului “Judetul Brasov Reciclează”, pentru a promova acțiunile de reciclare, reutilizare și de colectare separată a deșeurilor la nivel județean.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: