Certificatul digital al UE privind COVID la nivel național și european

Începând cu data de 1 iulie (a.c.), sistemul privind eliberarea și utilizarea acestor certificate a devenit operațional, fiind prevăzută o aplicare limitată în timp, respectiv până la data de 30 iunie 2022.

Introducerea acestui sistem nu aduce atingere competenței statelor de a impune anumite restricții privind libera circulație și nu înseamnă automat că restricțiile au fost ridicate în totalitate.

Este important ca titularii unor asemenea certificate să se informeze temeinic înainte de efectuarea unei călătorii, pentru a vedea exact dacă se aplică anumite restricții în statul de destinați.

  • Ce este certificatul digital al UE privind COVID?

Certificatul digital al UE privind COVID este definit ca un certificat interoperabil care conține informații referitoare la situația epidemiologică a titularului, din punctul de vedere al vaccinării, al rezultatului testării sau al vindecării, eliberat în contextul pandemiei de COVID-19. Statele membre ale UE eliberează aceste certificate în mod gratuit, în format electronic sau letric, în limba națională și în limba engleză. Fiecare certificat va include un cod QR care conține informațiile esențiale, precum și o semnătură electronică pentru a garanta autenticitatea certificatului.

  • Care sunt tipurile de certificate și care este durata de valabilitate a acestora? Cum se poate
    obține fiecare tip de certificat?

În vederea asigurării exercitării liberei circulații în mod nediscriminatoriu, cadrul legal vizează eliberarea și utilizarea a trei tipuri de certificate – de vaccinare, de testare și de vindecare. Acestea pot fi obținute fie în format electronic de pe platforma https://certificat-covid.gov.ro, fie în format fizic de la primăria în raza căreia își are domiciliul solicitantul, direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București sau serviciul public comunitar de evidență a persoanelor competent teritorial. În cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani, este necesară exprimarea acordului părinților sau al tutorelui legal.

Certificatul de testare atestă rezultatul negativ al unui test NAAT (inclusiv RT-PCR), caz în care
valabilitatea acestuia va fi de 72 de ore, sau al unui test antigen rapid, caz în care valabilitatea acestuia va fi
de 24 de ore. Este important de reținut că nu este posibilă eliberarea unui asemenea certificat în baza
unui test antigen rapid efectuat la domiciliu. În România, este necesară solicitarea de eliberare a
certificatului de testare după efectuarea testului, dar cu cel puțin 12 ore sau 48 de ore înainte de
momentul utilizării certificatului, în funcție de tipul de test.

Valabilitatea acestui certificat este limitată la 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv. În România,
este necesară solicitarea de eliberare a certificatului de vindecare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de
momentul utilizării certificatului.

  • Care este rolul acestor certificate? Cum vor contribui la facilitarea liberei circulații? Unde vor
    putea fi utilizare aceste certificate?

„Introducerea acestui sistem nu aduce atingere competenței statelor de a impune anumite restricții privind libera circulație și nu înseamnă automat că restricțiile au fost ridicate în totalitate, însă aceste certificate contribuie la ridicarea coordonată a restricțiilor. Astfel, se consideră că libertatea de circulație a persoanelor care, în baza unor dovezi științifice solide, nu prezintă un risc semnificativ de transmitere a virusului nu ar trebui restricționată, nefiind necesară pentru realizarea obiectivului – protejarea sănătății publice.” continuă Av. Gabriela Musteață.

Prin urmare, statele membre trebuie să se abțină de la impunerea unor restricții de călătorie suplimentare deținătorilor unui certificat digital al UE privind COVID, precum testarea suplimentară la destinație, carantina sau autoizolarea. Cu toate acestea, este posibilă impunerea, cu titlu excepțional, a unor măsuri suplimentare în cazul în care acestea sunt necesare și proporționale pentru protejarea sănătății publice, spre exemplu în situația apariții unor noi tulpini sau a agravării situației epidemiologice din statul respectiv sau dintr-o anumită regiune. Într-un astfel de caz, statul membru trebuie să informeze Comisia Europeană și toate celelalte state membre în timp util și să justifice aceste noi măsuri.
Orice persoană care deține un certificat digital al UE privind COVID va avea, atunci când călătorește, aceleași drepturi precum cetățenii statului membru vizitat care au fost vaccinați sau testați sau care s-au vindecat de COVID-19. În acest sens, dacă la nivelul unui stat membru se implementează un sistem intern de certificate în vederea asigurării accesului în diverse locații sau la diverse evenimente, atunci și certificatele digitale UE privind COVID ar trebui să fie acceptate în același scop.
Certificatul digital al UE privind COVID poate fi utilizat în statele membre ale UE. În plus, Regulamentul va fi încorporat în Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), ceea ce le va permite țărilor din SEE (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) să aplice sistemul de certificate digitale ale UE privind COVID; discuțiile cu Elveția pe această temă sunt în curs. Comisia Europeană depune eforturi pentru a se asigura că certificatele pot fi compatibile și cu sistemele din alte țări din afara UE.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: