Ce vor discuta aleșii locali la ședința ordinară?

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 24 iunie 2019, orele 16,00 în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – iunie 2019.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 4/28.01.2019 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat din Municipiul Braşov, din cadrul programului sportiv “Promovarea sportului de performanţă.”
4. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 620/15.12.2017 privind aprobarea cotizației către “Asociația Sport Club Corona 2010 Brașov”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Execuţie canalizare spital veterinar.”
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Societăţii RIAL S.R.L. în Dosarul nr. 4A/2019 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Braşov privind Cererea de arbitrare nr. 1.897/21.05.2019 a reclamantului Rotaru Mihai.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare fără defrișare, pe o perioadă de un an, a suprafeței de 0,0137 ha fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov din U.P. IV Brașov, ua 531N, în scopul realizării obiectivului „Modernizarea LEA 110kV Zizin – IABv – Metrom și LEA 110 kV Dârste – IABv – Răcădău prin trecere parțială în LES 110 kV”, proiect al cărui beneficiar este S.D.E.E. Transilvania Sud S.A. – Divizia Operațiuni Rețea.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru investiția – Tronson de Legătura PCT 5 Astra – CT 3 Astra.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția – Extindere rețea termică în vederea branșării Colegiului Național “Grigore Moisil.”
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Recompartimentare privind schimbare destinație din PT 3 Tractorul în spații administrative (casierie, arhivă, magazii)”.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov.
12. Raport privind activitatea desfășurată în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Brașov perioada 2014-2019.
13. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră, ediţia a XLII-a, la Braşov, în perioada 8 – 12 iulie 2019.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării acţiunilor culturale specifice Junilor din Scheii Braşovului şi Braşovul Vechi.
15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului “WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale” aprobat prin Contractul de Finanţare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/007350-009226 şi a cheltuielilor legate de proiect.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public, etapa a II-a”.
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 786/21 decembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Realizare Infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare – Traseu 2” –
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Reamenajare maluri canal Timiş, zona verde şi trotuare str. Castanilor”.
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 587/2014 republicată, privind aprobarea documentaţiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “RK Pasaj b-dul Grivitei (Fartec), republicată.
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243 din 16 mai 2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată.
21. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire casă, foişor, împrejmuire teren – Braşov, str. Fagurului fn”, beneficiari Pascu Dan – Ioan, Pascu Gabriela.
22. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire imobil locuinţe, str. Verii nr. 8A Braşov”, beneficiar S.C. Mondopoint S.R.L.
23. Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “Finalizare P.U.Z. Poiana Braşov’’ – aprobată prin H.C.L. nr. 647/2010 şi prelungire termen valabilitate cu H.C.L. nr. 535/2015 şi H.C.L. nr. 409/2017.
24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilelor înscrise la poz. 383, 385, 387 şi 389, prevăzute în cap. H din H.C.L. nr. 286/1999, republicată, în vederea punerii în aplicare a Sentinței Civile nr. 27/D/2009 pronunţată de Tribunalul Brașov în dosar civil 4687/62/2006, irevocabilă.
25. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 108312, nr. cad. 108312.
26. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris CF 151143 Brașov, nr. cad. 151143, a terenului înscris în CF 157673 Brașov, nr. cad. 157673 și a terenului înscris în CF 157688, nr. cad. 157688.
27. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 144502 Brașov, nr. cad. 144502.
28. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 157353 Braşov, nr. cad. 157353.
29. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 156266 Brașov, nr. cad. 156266.
30. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 157384 Brașov, nr. cad. 157384.
31. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 158159 Brașov, nr. cad.158159.
32. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 35/175 din terenul înscris în CF nr. 109563 Brașov, nr.cad.109563, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/10.
33. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 7/175 din terenul înscris în CF nr. 109538 Brașov, nr. cad. 109538, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/11.
34. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 35/175 din terenul înscris în CF nr. 109538 Brașov, nr. cad. 109538, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/11 și a cotei de 35/175 din terenul înscris în CF nr. 109563 Brașov, nr. cad. 109563, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/10.
35. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 4.548/40.000 din terenul înscris în CF nr. 133691 Brașov, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14 și a cotei de 86.853/1.000.000 din terenul înscris în CF nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5.
36. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: – cota de 122/8420 din terenul înscris în CF 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – cota de 42/2862 din terenul înscris în CF 1110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – cota de 120/8336 din terenul înscris în CF 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – cota de 20/1412 din terenul înscris în CF 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la Brânză Florin și Ciobanu Mariana – Mirabela.
37. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 6B, deţinut de Tomi Lavinian Adrian.
38. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea cotei de 1/3 din imobilul situat în Braşov, str. Paul Richter nr. 2, deţinut de Szonda Ildiko şi Szonda Ioan.
39. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism pentru „Modificare parţială P.U.Z. – Amenajare zona centrală Municipiul Braşov”, iniţiat de Biserica Evanghelică Lutherană din România-Parohia Braşov.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Traian Demetrescu nr. 12.
41. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.
42. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 162/2019 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere a reţelelor de utilităţi proprietatea S.C. Flavus Investiţii S.R.L. asupra imobilelor situate în Braşov, str. Zaharia Stancu.
43. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului teren situat în Brașov, str. Valea Cetăţii fn;
44. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Codrul Cosminului.
45. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Castelului fn.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosar 2348/197/2017 în căile de atac.
47. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 320/31.05.2010 republicată, privind vânzarea de către S.C. RIAL S.R.L., a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă nerestituite în natură, în urma aplicării prevederilor Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 10/2001.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: