Ce vor discuta aleșii locali în ședința din 28 aprilie 2017

Sedinta ordinara la Consiliul Local Brasov. Vezi ordinea de zi!

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI :

 1. Proiect de  hotărâre   privind  constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Popa Răzvan, ca urmare a demisiei.

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier.

 

 1. Proiect de hotărâre privind derularea proiectului „Reconstrucţia ecologică”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind sprijinirea desfăşurării concursului pentru elevi „Educaţie rutieră – educaţie pentru viaţă” – Braşov, mai 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 301/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe.

 

 1. Proiect de  hotărâre   privind  stabilirea impozitelor  şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 114/2017, privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată de către organul fiscal local.

 

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 3/2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 15/2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completare H.C.L. nr. 152/2013 republicată, pentru aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea organizării unei noi selecții în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în  baza Legii nr. 34/1998  privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și a termenului de depunere a documentației de solicitare a subvențiilor.

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectul de investiţii Reamenajare cladire maimuţe – Grădina Zoologică Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului comisiei de selecţie şi mandatarea reprezentantului Autorităţii Tutelare să prezinte în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. RIAL S.R.L. Braşov, propunerea pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii comerciale RATBV S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea profilului consiliului de administraţie şi profilul candidatului pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie al S.C. RATBV S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale Societăţii Comerciale Tetkron S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea profilului consiliului de administraţie şi profilul candidatului pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale Tetkron S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 154/30.03.2017 privind aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 544/22.12.2016, privind aprobarea tarifelor percepute pentru practicarea activităţilor de agrement şi divertisment la Centrul de Agrement şi Divertisment din Poiana Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungire contract închiriere nr. 1066/2014 – locuri de  parcare aferente Hotel Aro.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 243/2005 prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 13/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la transportul public local de persoane în Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.D. – Construire locuinţă şi  împrejmuire, în Braşov, str. Merilor fn.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. – Modificare UTR 49 – aprobată cu H.C.L. nr. 251/2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentaţie P.U.D. aprobată cu H.C.L. nr. 241/28.05.2015, str. Durău nr. 15.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 352/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Halmágyi Ildikó-Timea.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 145441 Braşov, nr. cad. 145441.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 359/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Societatea Ductibit S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor înscrise în:  CF nr. 146190 Braşov, nr. cad. 146190, CF nr. 146323 Braşov, nr. cad. 146323.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 8, ap. 1, deţinut de Sbircea Ingeborg-Heide, Brendel Brigitte şi Sbircea Peter.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deţinut de Hamzea Paul Dan şi Hamzea Lidia Anina.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap.13, deţinut de Zacker Arnold Mihail.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 35, ap. 4, deţinut de Cantemir Cornelia Ileana, Cantemir Rareş, Cantemir Horaţiu Alexandru.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării către Direcţia de Servicii Sociale Braşov a apartamentului nr. 11 situat în Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B.

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei situată în Municipiul Braşov,       str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 12 către Primăria Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 241/2005 având ca obiect diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în            proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie.

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov cuprins în anexa 1    la H.C.L. nr. 286/1999,           republicată, cu modificările şi completările           ulterioare, atestat prin H.G. nr. 972/2002.

 

 1. Proiect de hotărâre privind radiere drept de administrare S.C. ICRAL Braşov, C.F.          104480 (solicitare Primăria Prejmer).

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării terenului aferent construcţiei situate în Braşov, str. Memorandului nr. 13, către Santa Clara.

 

 1. Proiect de hotărâre  privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Iuliu Maniu  nr. 64, către Drăguşin Emil şi Drăguşin Mariana.

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în Braşov, zona Timiş – Triaj, str. Narciselor f.n..

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în Braşov,         str. Carierei nr. 154.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 8.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în Timiş- Triaj f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în str. Prundului nr. 14.

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: