Ce vor discuta aleșii județeni la ședința ordinară de miercuri?

Miercuri20 februarie 2019, începând cu ora 12:30, la sala 120 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov.

Ordinea de zi poate fi consultată aici:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 ianuarie 2019.
2    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 01 februarie 2019.
3    Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 102G, Victoria – Viștișoara km 0+000-9+900”.
4    Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef – Centru de Hemodializă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
5    Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Dr.I.A. Sbârcea Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacantă de Șef Secție – Clinică de Obstetrică Ginecologie II.
6    Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii .
7    Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4.
8    Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4.
9    Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 36.
10    Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11.
11    Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1, apartamentului nr. 2, cotei de Ľ din apartamentul nr. 3 și apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 18.
12    Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți “Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural Reduta Brașov.
13    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 471/2018 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019.
14    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Casa Mureșenilor Brașov. 
15    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului de Etnografie Brașov.
16    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Braşov.
17    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
18    Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului comisiilor pentru evaluarea managementului instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov.
19    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov.
20    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, precum și a Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor și secretariatului comisiei de concurs.
21    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 277/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico – Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”.
22    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național “Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție socială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”.
23    Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii apartamentului nr.1 din obiectivul Grădinița nr.3 si a terenului aferent acestuia, situat în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov și administrarea D.G.A.S.P.C. Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere.
24    Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în orașul Victoria, județul Brașov, înscris în CF nr. 100517 Victoria către D.G.A.S.P.C. Brașov.
25    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor poziții şi introducerea a două poziţii noi în Anexa – “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/17.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare.
26    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor poziții şi introducerea a patru poziţii noi în Anexa – “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/17.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare.
27    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei imobilelor cu destinația de locuinţe de serviciu și aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu.
28    Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi nr.1, jud.Brașov.
29    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul – Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov.
30    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ˝ din Cabinetul medical stomatologic nr.1, spațiul 2, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.
31    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ˝ din Cabinetul medical stomatologic nr.3, spațiul 4, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.
32    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic RX Dentar, spațiul 7, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.
33    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ˝ din Cabinetului medical stomatologic nr.10, spațiul 1, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.
34    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.12, spațiul 2, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.
35    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.14A, spațiul 3, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.
36    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.14, spațiul 4, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.
37    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ˝ din Cabinetul medical stomatologic nr.18, spațiul 8, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.
38    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ˝ din Cabinetul medical stomatologic nr.20, spațiul 7, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.
39    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ˝ din Cabinetul medical stomatologic nr.22, spațiul 8, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.
40    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ˝ din Cabinetul medical stomatologic nr.25, spațiul 10, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.
41    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ˝ din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.
42    Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului Județean Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului -Țara Făgărașului.
43    Proiect de hotărâre pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.01.2019.
44    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții prevăzut în anexa Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 20/29.01.2019.
45    Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2019.
46    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare DJ109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-8+800”.
47    Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului “Pod din beton armat pe DJ 104 km 1+350, peste râul Olt, județul Brașov” ca bun de interes public județean aparținând domeniului public al județului Brașov.
48    Raport de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2018 asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice în județul Brașov.
49    Diverse
Propuneri Plen
1    Proiect de hotarare privind aprobarea componentei Echipei Intersectoriale Brașov pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
2    Proiect de hotarare privind aprobarea componentei Echipei Intersectoriale Locale Brasov pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, a violentei asupra copilului si a violentei in familie si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: