Ce vor discuta alesii judeteni in sedinta ordinara?

Luni, 31 iulie 2017, ora 14:00, la sala 120 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov.

Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov – ședința ordinară din 31 iulie, ora 14:00

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 iunie 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 12 iulie 2017.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 24 iulie 2017
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2017 a bugetului Judeţului Braşov.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017.
 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru achiziţionarea apartamentului nr.3, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.15.
 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru achiziţionarea apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.15.
 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru achiziţionarea apartamentelor nr.4,6,8 şi 12 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Republicii nr.48.
 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru achiziţionarea apartamentului nr.8, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.51.
 10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru achiziţionarea apartamentului nr.2, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Lungă nr.58.
 11. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii în vederea radierii poziţiei nr.67 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, însuşit prin HCJ nr.100/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi aprobat prin HGR nr.972/2002.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 81/21.09.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “CNI” SA a Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov (Corp B) și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții REABILITARE – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov (Corp B).
 13. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului/manager al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” să semneze actul adiţional la contractul de locaţiune nr. 7813/14.11.2012 încheiat cu Camera de Comerţ şi Industrie Braşov pentru imobilul (construcţii cu terenul aferent) situat în municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 35, pentru o perioadă de 12 luni, cu păstrarea clauzelor din contract.
 14. Proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea Consiliului Local Ghimbav și ICRAL Braşov asupra imobilului înscris în CF nr.104661 Ghimbav (CF vechi nr. 327 Ghimbav).
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Braşov.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cotizaţiei pentru membrii UAT-uri ai asociaţiei Club Sportiv Ţara Bârsei 2011 Braşov.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe unele trasee.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L. pe unele trasee.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. VLANI TRANS S.R.L. pe unele trasee.
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a Persoanelor cu handicap.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării atribuţiilor privind contractarea de servicii sociale către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Braşov, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, Direcţia de Sănătate Publică Braşov şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov.
 24. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.127/2017 a Consiliului Judeţean Braşov pentru aprobarea statului de funcţii, a organigramei, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei, Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului de Plasament „Ghiocelul” Brădet, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului de Plasament „Ghiocelul” Brădet.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului de Plasament „AZUR” Victoria, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului de Plasament „AZUR” Victoria.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului Pentru Copilul cu Handicap Sever „Speranţa” Codlea, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului Pentru Copilul cu Handicap Sever „Speranţa” Codlea.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului de Plasament „Aurora” Codlea, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului de Plasament „Aurora” Codlea.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului de Plasament „Alice” Codlea, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului de Plasament „Alice” Codlea.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului de Reabilitare Şcolară „Albina” Codlea, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului de Reabilitare Şcolară „Albina” Codlea.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului de Reabilitare Şcolară „Floare de Colţ” Făgăraş, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului de Reabilitare Şcolară „Floare de Colţ” Făgăraş.
 33. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul de Etnografie Braşov.
 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului acţiunilor culturale pentru anul 2017 al Muzeului Casa Mureşenilor Braşov.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice prin închiderea pe perioadă determinată a unui număr de paturi din unitatea sanitară – Spitalul Clinic de Copii Braşov.
 36. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcţiei vacante de conducere de şef laborator-Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov, pentru perioada 2016-2018.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov.
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între UAT Judeţul Braşov şi Ministerul Turismului.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Înțelegeri de cooperare între UAT Județul Brașov și Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova.
 44. Proiect de hotărâre privind actualizarea Master Planului – de alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate (faza de investiţii 2014-2020) din cadrul proiectului „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE SIBIU ŞI BRAŞOV”.
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului liniilor de gardă aprobate cu o linie de gardă în specialitatea cardiologie la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, până la încheierea proiectului de reabilitare.
 46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.18/05.07.2017 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
 47. Diverse

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: