Ce vor discuta aleșii județeni în ședința ordinară?

Marți28 noiembrie 2017, începând cu ora 12:00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov, la sala 120.

Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov – ședința ordinară din 28.11.2017 ora 12:00

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 octombrie 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 noiembrie 2017.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 noiembrie 2017.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017.
 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ104L, Dacia – Viscri – Buneşti km 0+000-15+065” aprobat pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală – PNDL 1.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul unor unităţi administrativ teritoriale din Judeţul Braşov.
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părţi de chirie cuvenită bugetului local al Judeţului Braşov din venituri rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov.
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură pentru anul 2018.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Judeţului Braşov pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, în anul 2017, individual şi pe echipe.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora.”
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea cotei părţi din imobilul situat în Braşov, str. Lungă nr. 99.
 13. Proiect de hotărâre privind avizarea închirierii, prin scoatere la licitaţie publică a unor spaţii aflate în imobilul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziţii din anexa la HCJ nr.238/2017 privind aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare drum interjudeţean Covasna –Braşov care face legătura între drumul naţional DN12 şi drumul naţional DN13 – format din DJ 131 km 0+000-7+856 şi DJ 131 B km 0+000-12+978”.
 15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Centrului Şcolar de Educație Incluzivă Brașov, pentru întocmirea tuturor documentațiilor necesare exproprierii parcelelor de teren proprietate privată, pe care este edificat imobilul construcție situat în Brașov, str. Pictor Luchian nr. 26B.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între UAT Judeţul Braşov şi SC CONSILPREST SRL în vederea realizării în comun a unor acţiuni cu caracter sportiv de interes public judeţean.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare, precum şi acordarea mandatului către Cabinetele de Avocat Asociate OLARU & OLARU, pentru reprezentarea intereselor Consiliului Județean Brașov/ U.A.T. Judeţul Braşov/preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov în unele litigii.
 18. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare asupra obiectivului “Cetatea Feldioara”şi aprobarea predării acestuia către UAT – Comuna Feldioara.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei judeţului Braşov pentru asigurarea cofinanţării Proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov/Regiunea Centru/România” în sumă de 1.688.724,82 lei, care va fi eşalonată în perioada 2018-2020.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, conform prevederilor HGR nr.742/2014.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018

pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pentru anul şcolar 2017-2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Brădet, Săcele, pentru anul şcolar 2017-2018.
 3. Proiect de Hotărâre al Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii, ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov pentru anul şcolar 2017-2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş, pentru anul şcolar 2017-2018.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, ale Şcolii Profesionale Speciale Codlea, pentru anul şcolar 2017-2018.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, pentru anul şcolar 2017-2018.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii aprobate pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Braşov.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov.
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen precum și aprobarea componenței comisiei de examen pentru proba scrisă și proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov.
 13. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu procentul de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.
 14. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu procentul de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”I.A. Sbârcea”Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.
 15. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.
 16. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu procentul de 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.
 17. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.
 18. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare, spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate.
 20. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumei de 390.000 lei alocată Municipiului Făgăraș pentru “Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 123/09.03.2017.
 21. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumei de 449.003,84 lei alocată Municipiului Săcele pentru “Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 123/09.03.2017.
 22. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumei de 444.040,88 lei alocată Orașului Râșnov pentru „Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 123/09.03.2017.
 23. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumei de 190.000 lei alocată Orașului Rupea pentru “Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 123/09.03.2017.
 24. Diverse

Propuneri Plen

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumei de 430.000 lei alocată Orașului Victoria pentru “Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii

Consiliului Județean nr. 123/09.03.2017.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: