Ce taxe vom plati in 2018 in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei

In anul 2018, taxele din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei vor ramane neschimbate.  De fapt, conform reprezentantilor institutiei, acestea nu s-au mai modificat in ultimii 5 ani.

 

Denumire taxă  Valoare

      lei

Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, respectiv sâmbăta          130
Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal,  respectiv duminica        270
Taxă de permisiune foto/ video pentru oficierea  căsătoriilor                    30
Taxă  arhivă  pentru procesare documentaţie la cererea persoanelor fizice şi şi        juridice,  precum şi  pentru eliberarea / actualizarea certificatelor, livretelor

de  familie, dovezilor  / adeverinţelor din raza de competenţă                                                                                

12
Taxă eliberare copii după documentele primare aflate în arhiva proprie pentru

 fiecare document    

3
Taxă procesare documentaţie privind aprobarea transcrierii certificatelor şi a

extraselor de stare civilă procurate din străinătate înregistrate la  autorităţile

locale competente, avizarea înscrierii menţiunilor privind statutul civil al

persoanelor întocmite de autorităţile străine, procesare documentaţie

dosare schimbare nume/ prenume pe cale administrativă,  procesare documentaţie

privind înscrierea numelui de familie ori a  prenumelui retradus sau cu

ortografia limbii materne

 

 

 

30

 Taxă privind furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor /informaţie/persoană.

 

5
Taxă de urgenţă  pentru soluţionarea cererilor şi eliberarea, în termen de maxim 48 ore de la înregistrarea cererii, a documentelor şi actelor din raza de competenţă 100

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: