Ce proiecte vor fi dezbătute mâine de consilierii locali?

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că  şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de  26  septembrie  2018, orele 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI :

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2018 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2017 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi reprezentând produse principale, de conservare, accidentale şi de igienă care urmează a fi exploatate în anul 2018 şi a preţurilor de pornire pentru partizile de masă lemnoasă ce vor fi valorificate prin licitaţie publică cu strigare, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov în anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei II – Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Braşov, în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public – autobuze electrice”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unui număr de 10 (zece) Tablete tip Panasonic Toughpad aparţinând Municipiului Braşov, către Poliţia Locală Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul PRoTECT.

 

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire locuinţe colective, împrejmuire, parcaje şi organizare de şantier, str. Nicolae Pop f.n. Braşov”, beneficiari Banciu Ciprian şi Ghineţ Leonard Constantin.

 

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire casă P + M şi refacere împrejmuire, în Braşov, str. Fânului f.n.”, beneficiar Leucă Constantin.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142 din 2008, republicată, privind aprobare Nomenclator stradal al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 55/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660,  nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 19/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 54/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov,   nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Smeu Adrian şi Smeu Cosmina-Ştefania.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a următoarelor cote din terenuri: cota de 162/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 54/2862 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 79,5/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 27/1412 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Sárosi Zoltan – Istvan şi Sárosi Oana-Cristina.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 110/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 38/2862 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 108/8336 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 18/1412 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Pătrăţanu Andreea.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 109/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 37/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 107/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 18/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 2681/210500 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 911/71550 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 2655/208400 din terenul înscris în C.F.                 nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 900/706000 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 162/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 54/2862 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 79,5/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 27/1412 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 104/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 36/2862 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 102/8336 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 18/1412 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 2682/210500 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 912/71550 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 5308/416800 din terenul înscris în C.F.                nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 1798/141200 din terenul înscris în C.F. 110860 Braşov, nr. cad. 110860.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 214/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 74/2862 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 214/8336 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 36/1412 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 5456/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 1854/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 5402/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 915/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 55/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660,  nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 19/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 54/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov,   nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Bîrsan Nicolae – Florin şi Bîrsan Loredana-Mihaela.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 275,26/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 94,46/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 273,18/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 46,98/706 din terenul înscris în C.F. 110860 Braşov, nr. cad. 110860.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 55/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660,  nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 19/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 54/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov,   nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Băltin Antonio – Marian şi Băltin Katalin.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 11.232/421.000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 3.818/143.100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 11.119/416.800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 1.884/70.600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 110/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 38/2862 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 108/8336 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 18/1412 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Alexandrescu Cristina.

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 13800/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 4700/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 13700/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 2300/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 153857 Braşov, nr. cad. 153857 – str. Nicovalei.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 153740 Braşov, nr. cad. 153740 – B-dul Griviţei.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 153734 Braşov, nr. cad. 153734 – B-dul Griviţei.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 153358 Braşov, nr. cad. 153358 – str. Avram Iancu nr. 62.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 72, ap. 4, deţinut de KRAUSS PIA.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 27, ap. 1, deţinut de TEMEL HASAN.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 28, ap. 7, deţinut de RADU MARIANA.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 43, deţinut de BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 23, ap. 4, deţinut de MUNTEAN MIRCEA şi MUNTEAN FLORIN.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 51, ap. 1, deţinut de NOAGHEA MARIUS IOAN.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 29, ap. 14, deţinut de DRĂGAN CONSTANTIN şi DRĂGAN MARIA.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 12, deţinut de DOLHAN ANCA DIANA şi DOLHAN HORIA ŞTEFAN.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în administrare a unor spaţii, situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrare imobil situat în Braşov, str. C. Dobrogeanu Gherea f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipire UI imobil situat în Braşov, B-dul Ştefan cel Mare nr. 18,          sc. C, ap.12.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, str. L. C. Babeş nr. 1, bloc 5, spaţiu comercial nr. 5, 6, 7, 8 şi 9, către TEHNICA Braşov, S.C.M.

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Zorilor nr. 10, bl. C 27 parter, către TEHNICA Braşov S.C.M.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a cotei de teren aferent SAD spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 11, bloc C 1, către Deaconu Maria.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în str. Şirul Livezii nr. 3.

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea realizării de locuinţe prin programe derulate de către Agenţia Naţională de Locuinţe.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a unui imobil situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită pe durata existentei construcţiei, asupra imobilului situat în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 7.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în Dosarul nr. 22488/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: