Ce proiecte vor dezbate in sedinta de miercuri consilierii locali?

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de  25  iulie  2018, orele 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI :

 

 1. Informare privind plângerea prealabilă formulată de Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Braşov împotriva H.C.L. nr. 115/21.03.2018 privind aprobarea tarifelor în vederea stabilirii chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Societăţii Rial S.R.L.

 

 1. Raport de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, pe semestrul I 2018.

 

 1. Raport de activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov pe semestrul I 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 461/2016 privind aprobarea Metodologiei de acordare a subvenţiilor de la bugetul local pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale, categoriilor de beneficiari, categoriilor de cheltuieli eligibile şi nivelului mediu lunar al subvenţiei/beneficiar pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Braşov pot solicita subvenţie de la bugetul local pentru anul 2019.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi “Cantina de ajutor social”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 534/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Asistenţă Socială Comunitară.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei documentelor de interes public produse şi/sau gestionate de Primăria Municipiului Braşov, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 – Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare a Serviciului Public Local Salvamont, Agrement şi Parking.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului “Achiziţii de mijloace de transport public – troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun cu M.D.R.A.P. a unei achiziţii ocazionale.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare instalaţie electrică Grădiniţa cu program prelungit Nr. 15, Braşov, str. Hărmanului, nr. 46 – 48”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui număr de 10 locuri de parcare aferente adresei str. George Bariţiu nr. 36 (în spatele Arhivelor Statului) , către S.C. R.B. COREC S.R.L. pentru HOTELUL BELLA MUZICA.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 606/22.12.2016 privind aprobarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând “S.C. RATBV S.A.” pentru persoanele vârstnice şi pensionarii, cu domiciliul în municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 603 din 22 decembrie 2016, republicată, privind aprobarea Contractului de delegarea a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în Municipiul Braşov ce se va încheia între Municipiul Braşov şi Societatea „RATBV ”S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în Municipiul Braşov nr. 190/102321/29.12.2016, încheiat între Municipiul Braşov şi Societatea „RATBV S.A.”, aprobat prin H.C.L. nr. 603/22.12.2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de implementare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, completată de Legea nr. 166/2016 pentru zona de protecţie de arhitectură a Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire casă şi împrejmuire, în Braşov, str. Fânului nr. 60 N”, beneficiar Pitiş Elena.

 

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.Z. – Amenajare hotel în spaţiu existent” Braşov, Bulevardul Eroilor nr. 23, beneficiar RA-RA Hotels S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în P.U.Z. Modificator – Construire ansamblu de locuinţe, str. Plugarilor f.n., Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în P.U.Z. – Braşov , zona Stupini, str. Nicovalei, limită intravilan vest, nord şi est.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 5122/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de Pascu Eugen şi Pascu Maria-Ioana.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1480/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Németh Zoltán.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 145141 Braşov, nr. cad. 2716, nr. top. 9459/2/2/2/1/22 şi a terenului înscris în C.F. nr. 109587 Braşov, nr. cad. 2713, nr. top. 9459/2/2/2/1/19.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 133425 Braşov, nr. cad. 133425.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152352 Braşov, nr. cad. 152352.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în CF 115415 Braşov, nr. cad. 115415.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 97/125 din terenul înscris în C.F. nr. 115406 Braşov, nr. cad. 115406.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 84838/280000 din terenul înscris în C.F. nr. 112569 Braşov, nr. cad. 4348, nr. top. 9472/5/5/5/1/2/1/10.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152814 Braşov, nr. cad. 152814.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 126879 Braşov, nr. cad. 6056, nr. top. 7740/5/1.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 115415 Braşov, nr. cad. 115415 şi a terenului înscris în C.F. nr. 115406 Braşov, nr. cad. 115406.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 14637/280000 din terenul înscris în C.F. nr. 112569 Braşov, nr. cad. 4348, nr. top. 9472/5/5/5/1/2/1/10.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 25/125 din terenul înscris în C.F. nr. 115406 Braşov, nr. cad. 115406.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152507 Braşov, nr. cad. 152507.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152460 Braşov, nr. cad. 152460.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 9, deţinut de POPESCU AURELIAN CRISTIAN şi POPESCU ANDREEA.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 10, deţinut de S.C. DICON COMPANY S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 72, ap. 7, deţinut de CRISTOLOVEAN NICOLAE.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr. 689/2017 având ca obiect darea în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a Municipiului Braşov pentru anul şcolar 2018 – 2019.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea cesiunii acţiunilor nominative deţinute de Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov la Societatea RATBV S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de trecere a reţelelor electrice de alimentare cu energie electrică asupra unui imobil situat în Municipiul Braşov, zona Sânpetru Stupini.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov str. Colonia Metrom nr. 5.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov str. Gării Dârste f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov str. 1 Mai nr. 28.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenurilor aferente construcţiei situate în Braşov, str. Calea Feldioarei nr. 19, către S.C. “TOP AUTO COM” S.A. Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Crinului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Berzei.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Venus – tronson 1.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Venus – tronson 2.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Venus – tronson 3.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Jepilor.

 

 1. Proiect  de  hotărâre  privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Aleea Minervei.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Apollo.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Galaxiei.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Toamnei.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: