Ce proiecte vor dezbate consilierii județeni in ședința ordinară de mâine?

Joi, 30 august 2018, începând cu ora 12:00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov.  Iata ordinea de zi:

 

1   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 18 iulie 2018.
2   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iulie 2018.
3   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 09 august 2018.
4   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018.
5   Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Judetului Brasov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.
6   Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L. pe un traseu. 
7   Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe un traseu.
8   Proiect de hotărâre atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. CRISTI ROTRANS S.R.L. pe unele trasee.
9   Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
10   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen precum și aprobarea componenței comisiei de examen pentru proba scrisă și proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
11   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov.
12   Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul unităţii sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.
13   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
14   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov.
15   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Braşov.
16   Proiect de hotărâre privind aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: ”Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență” Brașov. 
17   Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
18   Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov.
19   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Lacea nr. 32.
20   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7 situat în imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.28.
21   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.12, parte din imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr. 9.
22   Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: Reabilitare – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov –corp B).
23   Proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.
24   Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de administrare pe o perioadă de 15 ani în favoarea DGASPC Brașov, a terenului în suprafață de 89398 mp, situat în municipiul Săcele, zona Brădet, aflat în domeniul public al Județului Brașov.
25   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.235/2018 adoptată de Consiliul Județean Brașov.
26   Diverse
Propuneri Plen

1   Proiect de hotărâre privind abrogarea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare

2   Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului (tronson de drum județean DJ 104D) de 13.710 mp, înscris în CF nr. 106000 Făgăraș, situat în municipiul Făgăraș, din domeniul public al U.A.T. județul Brașov în domeniul public al U.A.T. municipiul Făgăraș

3   Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 157/2018 privind repartizarea sumei de 1.000.000 lei, pentru acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Braşov

4   Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență pentru cursurile organizate de Centrul Cultural Reduta în anul școlar 2018-2019.

5   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 418/21.12.12015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu –Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni, km. 2+775-14+425”.

6   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat între Județul Brașov – lider de proiect și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea implementării în comun a proiectului.

7   Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări”.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: