Ce proiecte sunt pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Brașov

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 2, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 31 octombrie 2018, orele 16,00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2018 – 2019, semestrul I.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 – cheltuieli sportive secţia de handbal şi secţia de scrimă, – la H.C.L. nr. 177/25.04.2018 privind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2018.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii ,,Amenajare ţarc pinguini Grădina Zoologică Braşov”.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Teatrului Sică Alexandrescu Braşov.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 15 din 28.01.2017, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 117/21.03.2018, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a Crosului „15 Noiembrie” ediţia a XXIX–a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Municipiul Braşov şi Radio XXI S.R.L. – Virgin Radio pentru promovarea Municipiului Braşov.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Municipiul Braşov şi EUROPE DEVELOPPMENT INTERNAŢIONAL – R. S.A. – Europa FM pentru promovarea Municipiului Braşov.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Pompe de circulaţie – cu convertizor, reţea de transport Nord”.

11.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 414/2018, privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public – troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 525/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.

13.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Achiziţie a 32 autobuze electrice şi 20 autobuze articulate electric-hibride prin Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate „Achiziţie autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Construire Grădiniţă zona Tractorul-Coresi”.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii – Extindere şi mansardare Şcoala Gimnazială nr. 12, corp B.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii – Extindere Şcoala Generală nr. 14 – Corp A.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov – Colegiul Tehnic Transporturi – Cămin A şi Sală de sport”.

21.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 224/25.04.2018 prin care s-a aprobat cota de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale aferente finanţării executării lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, conform O.U.G. nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

22.Proiect de hotărâre privind modificare litera a) din art. 118 din Regulamentul de salubrizare şi deszăpezire al Municipiului Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 149/30.03.2017.

23.Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire locuinţă unifamilială şi împrejmuire”, în Braşov, str. Merilor nr. 5K10, beneficiari Cogian Radu – Emil şi Cogian Nicoleta – Paraschiva.

24.Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire casă individuală şi împrejmuire”, în Braşov, str. Lânii nr. 74F, beneficiari Moraru Cătălin şi Haluca Alexandra.

25.Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentaţie „P.U.Z. – DN 13 – pârâul Ghimbăşel – linia CFR – str. Gării Stupini (Ovid Densuşianu), Braşov” – aprobată prin H.C.L. nr. 868/2010 şi valabilitate prelungită prin H.C.L. nr. 645/2015.

26.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Repoziţionare cămin apometru” pe terenul aferent imobilului situat în Braşov, Şirul Livezii nr.3, iniţiat de Ilieş Anarosa Diana.

27.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. – extindere capacitate de cazare şi a serviciilor din cadrul S.C. Vinga S.R.L.” iniţiat de S.C. VINGA S.R.L.

28.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 4422/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Lupu Smaranda-Doiniţa.

29.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 2746/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Nedeluş Adriana.

30.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 2747/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Nedeluş Florin.

31.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1845/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Sav-Cramec Maria-Gabriela.

32.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: – cota de 208/8420 din terenul înscris în CF 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr.top. 9510/2/4/2/81/4 – cota de 72/2862 din terenul înscris în CF 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr.top. 9510/2/4/2/81/3 – cota de 206/8336 din terenul înscris în CF 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr.top. 9510/2/4/2/81/2 – cota de 36/1412 din terenul înscris în CF 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Stăneiu George şi Stăneiu Mihaela-Iuliana.

33.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 154063 Braşov, nr. cad. 154063 şi a terenului înscris în CF 154065 Braşov, nr. cad. 154065.

34.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/44 din terenul înscris în CF 121679 Braşov, nr.top. 10503/4/2/2/3/12.

35.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 22/44 din terenul înscris în CF 121679 Braşov, nr.top. 10503/4/2/2/3/12.

36.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 69, ap.5, deţinut de Chirilă Dorina.

37.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr.6, ap.6, deţinut de Guruiţă Andreea.

38.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, ap.3, deţinut de Mihalcea Cornel şi Mihalcea Miruna.

39.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 16 şi ap. 17, deţinute de Boacă Sorin şi Boacă Georgeta Cornelia.

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 54667/57/16.07.2015, încheiat între Consiliul Local al Municipiul Braşov şi S.C. RIAL S.R.L., aprobat prin H.C.L. 315/2015.

41.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 444/25.07.2018 referitor la aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2018 – 2019.

42.Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, zona str. Institutului – Centura Ocolitoare a Municipiului Braşov.

43.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de parteneriat pentru construire cămin de elevi în Municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 131.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: