Ce proiecte se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Brașov

Consiliul Judeţean Braşov se va întruni joi27 mai 2021ora 11:00, în şedinţa ordinară a acestei luni, care se va desfăşura şi de această dată online pe platforma Zoom.

Proiectul ordinii de zi poate fi consultat aici:

http://erp.judbrasov.ro/TiparireMaterialePlen.php?hide=diverse

Şedinţa va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Braşov.

Titlu Document
1    Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Paraschivescu Ovidiu Romulus.
2    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.04.2021. (Pentru avizare toate comisiile)
3    Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea nr.347/2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind componența Consiliului Județean Brașov (Pentru avizare C5)
4    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.351/2021 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind organizarea comisiilor de specialitate.(Pentru avizare C5)
5    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.23/2021 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pentru legislatura 2020-2024. (Pentru avizare C5)
6    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2020 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2020. (Pentru avizare toate comisiile)
7    Proiect de hotărâre privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 la S.C. Metrom Industrial Parc S.A..(Pentru avizare C1,C3)
8    Proiect de hotărâre privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 la S.C. Carfil Industrial Parc S.A..(Pentru avizare C1,C3)
9    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Dotări și execuție lucrări de construcții și instalații pentru asigurarea serviciilor de navigație aeriană” pentru Aeroportul Brașov. (Pentru avizare C1,C3,C6)
10    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.206/2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular – secţie exterioară ATI”.
11    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor – tehnico economici pentru obiectivul de investiții „ Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii cu dizabilităţi care părăsesc sistemul de protecţie specială a copilului (patru locuinţe maxim protejate şi un centru de zi) la nivelul judeţului Braşov” prin reabilitarea ap. 1 din imobilul situat pe strada Stadionului nr.22, în orașul Victoria, județul Brașov.(Pentru avizare C1,C6, C7)
12    Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2021-2022.(Pentru avizare C1,C4)
13    Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2021.(Pentru avizare C1,C4,C6)
14    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Brașov 2022 – 2028.(Pentru avizare C1, C3, C5, C6)
15    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.35.(Pentru avizare C2)
16    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.4A din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.6.(Pentru avizare C2)
17    Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Comuna Hărman în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov a terenului situat în localitatea Hărman, str. Mihai Viteazu nr. 327.(Pentru avizare C3,C5, C6)
18    Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Comuna Tărlungeni în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov a imobilului (teren și clădire) situat în localitatea Tărlungeni, str. Republicii nr.158. (Pentru avizare C3,C5,C6)
19    Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Județului Brașov a mijlocului fix evidențiat la poziția 3428 din Anexa nr.1 la HCJ nr.259/2020.(Pentru avizare C1,C3,C5)
20    Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art.1 la Hotărârea nr.82/2021 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Județul Brașov, în domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș a imobilului tronson de drum cu podul inclus în traseul de drum situat în Municipiul Făgăraș, în suprafață de 2581 mp (pentru avizare C1,C5)
21    Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de Acțiune realizat în cadrul proiectului Interreg – Thematic Trail Trigger (ThreeT).(Pentru avizare C1,C3,C6)
22    Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Carfil Industrial Parc S.A..(Pentru avizare C1,C5)
23    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului de Etnografie Brașov.(Pentru avizare C1,C4)
24    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.(Pentru avizare C5,C7)
25    Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacantă de medic șef laborator – Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.(Pentru avizare C7)
26    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.(Pentru avizare C7)
27    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.(Pentru avizare C7)
28    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.(Pentru avizare C7)
29    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.(Pentru avizare C1,C7)
30    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.(Pentru avizare C1,C7)
31    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov prin înlocuirea doamnei Ferțu Claudia Maria, numită în calitate de membru supleant al comisiei, cu doamna Sabău Raluca.(Pentru avizare C7)
32    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/ concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/ concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef de secție/serviciu, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.(Pentru avizare C7)
33    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/ concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/ concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de secție – Secția de Hematologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.(Pentru avizare C7)
34    roiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/ concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/ concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de secție – Secția Clinică Cardiologie II din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.(Pentru avizare C7)
35    Informare privind Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pe anul 2021.
36    Diverse
Propuneri Plen
1    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/ concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/ concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție, medic șef laborator și medic șef Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică/practică și proba de interviu (pentru avizare C7)
2    Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual aferent anului 2020 privind stadiul indeplinirii masurilor cuprinse în ”Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022” (Pentru avizare C6,C8)
3    Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor Acordului de parteneriat care se va încheia între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Județul Brașov referitor la ROSCI122 Munții Făgăraș și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș.(Pentru avizare C5,C6,C8)
4    Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor Acordului de parteneriat care se va încheia între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Județul Brașov referitor la ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ariile protejate suprapuse. (Pentru avizare C5,C6,C8)
5    Proiect de hotărâre privind Programul pentru școli în anul școlar 2021-2022. (Pentru avizare C4,C6)

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: