Ce probleme ale orasului vor discuta consilierii locali in sedinta de vineri?

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 2, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de  29  septembrie  2017, orele 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 59/2016, privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de pază şi ordine publică de către Poliţia Locală Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Fiscale Braşov pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Structurilor Comunitare Consultative în domeniul protecţiei copilului, la nivelul Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) Răcădău.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei de Servicii Sociale Braşov la Programul de Stimulare a înnoirii Parcului auto naţional în vederea achiziţionării a două autoturisme.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 109/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare ţarc suricate”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.  nr. 202/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind transferul fără plată către U.A.T. Municipiul Săcele, U.A.T. Municipiul Codlea, U.A.T. Oraşul Râşnov, U.A.T. Comuna Bod, U.A.T. Comuna Cristian, U.A.T. Comuna Hălchiu, U.A.T. Comuna Hărman, U.A.T. Comuna Sânpetru, U.A.T. Comuna Tărlungeni şi Poliţia Locală Braşov al unor bunuri conform achiziţiilor din contractul de grant PHARE RO 2005/017-553.01.03.06 BV 1313.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov şi a caietului de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului de concesiune a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare pentru determinarea modului optim de gestionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor publice cu plată, de pe domeniul public al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi a contractului – cadru de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată de pe domeniul public al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 328/2017, prin care s-a aprobat preluarea din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în proprietatea Municipiului  Braşov şi Administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov a sectorului de drum “Varianta ocolitoare Braşov” km 2+600 – intersecţia cu DJ 103A km 2+225 cu o lungime de 1,6 km şi DJ 103A km  2+225 – intersecţia DN 11 km 3+867, cu o lungime de 3,8 km

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către A.N.L. a terenului situat în Braşov, str. Lungă nr. 233, în vederea construirii de locuinţe prin “Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii” şi asigurarea finanţării execuţiei utilităţilor aferente locuinţelor.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând Societăţii „RATBV” S.A., pentru preşcolarii din Municipiul Braşov, cu vârsta cuprinsă între 5 – 6 ani.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 605/2016, privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând S.C. „RATBV” S.A., pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, din Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 610/2016, privind acordarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând S.C. „RATBV” S.A., pentru donatorii de sânge din Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei „Modificare parţială tramă stradală din P.U.Z. – Centru Civic Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate a documentaţiei „P.U.Z. – Corelare indici urbanistici din documentaţiile P.U.Z. – Coasta Vacilor, Warthe II, Colţul Putinarilor, cu extindere până la strada Cărămidăriei”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. – Construire showroom cu vânzare, str. Aurel Marin f.n. Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiului Braşov cu Universitatea Transilvania Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1553/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Şerbănoiu Iulian – Nicu şi Şerbănoiu Alexandra.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1722/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Tofan Ion – Daniel, Tofan Angela – Gabriela şi Boşneagu Liliana – Mihaela.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1549/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Spanyol Sorin şi Spanyol Viorica.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie şi trecerea în domeniul public a terenului donat de S.C. Immochan Imobiliare S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 113348 Braşov, nr. cad. 864/11, nr. top. 10928/54/1/11.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 149040 Brasov, nr. cad. 149040.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 147489 Braşov, nr. cad. 147489.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2017 – 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.Z. – Zona CET – str. Timişul Sec” în Braşov, str. Timişul Sec f.n., iniţiat de S.C. HB Leasing S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor spaţii situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către Institutul de Expertize Criminalistice Bucureşti.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei, situat în Braşov, str. Macului nr. 31, către Paraschiv Silvia.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construire garaj, situat în Braşov, str. Memorandului nr. 13, către Pascu Radu Cornel.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Timiş Triaj 20 M.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Galaxiei şi str. Venus – tronson 1.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Apollo şi str. Venus – tronson 2.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului teren situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu f.n.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: